www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


نویسنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

۶ دسامبر ۲۰۱۷

 

سلاح کشندۀ خود مختار و مستقل

Description: Kampfroboter von QinetiQ North America im Testeinsatz

 

سیستم سلاح کشنده که خود مختار و مستقل عمل می کند، توسط شرکت "سامسونگ"  طراحی و ساخته می شود. طوری که می دانیم شرکت ها و صاحبان سرمایه های نظامی هرروز در صدد اند تا هر چه بیشتراز طریق پیشرفت و انکشاف تسلیحات نظامی، فروش وصدور آن در تمام نقاط جهان سرمایه های خود را در سطح جهانی توسعه بدهند، لذا جهت به دست آوردن منفعت و ازدیاد سرمایه، جنگ و مناقشات را توسط دولتهای امپریالیستی و دکتاتورها گسترش می دهند. طوری که می دانیم در اوضاع بحران اقتصادی تا حال یکی از راههای نجات کشور های امپریالیستی،  نخست با سرمایۀ نظامی فعال نگهداشتن شرکت های تولید کنندۀ سلاح است و ثانیاً تجاوزات و گسترش مناقشات و کشمکش ها بوده و است.

"رابوت" های کشنده به زودی خواهند توانست، مستقل و خود کفا جنگ نمایند، بکشند و تخریب کنند. همچنین این ماشین مخرب و نابود کننده  قادر است تا در دیگرمناقشات و کشمکش ها مداخله نموده رهبری و سرپرستی جنگ را به نحو مرموز و ترسناک آن پیش ببرد. خطر واقعی که وجود دارد این نو آوری تخنیک باعث قتل وقتال انسانهای ملکی و نابودی هر آنچه که در مقابلش قرار بگیرد، می گردد.

البته خرید و دستیابی این سلاح کشنده برای بسیاری از دولت ها جالب و جذاب است. نخست ارزش این سلاح در مقایسه با دیگر تسلیحات نظامی مناسب تراست، یعنی می توان به قیمت نازلتر آن را به دست آورد. ثانیاً استعمال این سلاح در نبرد و درگیریها کمتر کشته و زخمی در میان عساکر کشورهای دارنده را تضمین می کند. البته اجتناب از خسارات وضایعۀ عساکر کشورهای غربی ارتباط می گیرد به دکتورین نظامی آنها. آنها معتقد اند که می توانند با چنین شویه ای عملیات جنگ در مقابل عمدتاً مردم مشکوک و بدبینی را توجیه کنند. بیم و نگرانی از استعمال رابوت های کشنده این است که مسؤولیت پذیری قتل های دولتی را بیشتر کاهش می دهد. طوری که معلوم می شود کشورهای امپریالیستی می خواهند تا در آینده با این نوع سلاح جنگ و حملات را درکشور های مدنظر پیش ببرند. استعمال این سلاح برای قوای نظامی کشورهای امپریالیستی به حیث سلاح فوق العاده ایدال ارزیابی شده است. متجاوزان و استعمارگران  با استفاده از این سلاح می خواهند تا جلو نابودی، قتل و قتال و زخمی شدن قوای نظامی خود را بگیرند. در صورتی که کشورهای متجاوز بتوانند جلوی تلفات قوای تجاوزگر خود را بگیرند و تا زمانی که تابوت های فرزندان آنها به کشور شان انتقال نیابد، ازیک جانب آنها می توانند در مقابل خلقها از تجاوز به کشور های دیگرخود را تبرئه نمایند و مانع انتقاد و شورش وتظاهرات آنها بگردند و از جانب دیگر پدر و مادرانی که تابوت وداغ فرزندان به قتل رسیدۀ خود را به چشم نبیند و احساس درد و اندوه نکنند هرگز نمی توانند به پدران و مادران که هر روز در ماتم قتل و نابودی فرزندان خود چه در افغانستان، عراق، سوریه ودیگر نقاط جهان است، می سوزند و می سازند، درک کنند. لذا هزاران انسان دیگر در صورتی که مورد حملات این ماشین انسان کش قرار بگیرند و به قتل برسند، پشیزی برای شان ارزش ندارد. طوری که تا به حال از تخریب و نابودی کشور ها و قتل و قتال  خلقهای آن توسط درون ها و انواع و اقسام سلاح های تباه کنندۀ دیگر دریغ نورزیدند. دولتهای ضد بشری هنوز هم به قدر کافی قادر نشده اند تا با تجاوزات و مداخلات خلقها را به حد کافی نابود و به قتل برساند. هر روزی که از پیشرفت تکنالوژی جدید می گذرد شرکت هائی که سرمایۀ نظامی آنها را حمایت اقتصادی می کند، سلاحهای جدیدی را کشف نموده در توسعه و گسترش آن می کوشند.

در صورتی که این سلاح مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرد کاملاً واضح است که تنها در اختیارقدرت های بزرگ باقی نمانده بلکه آنها کشورهای متحد خود و سازمانهای تروریستی را نیز با آن مجهز ساخته، اختلافات و جنگ و جدال در کشور ها را دامن می زنند تا این سلاح هر چه بیشتر مورد خرید وفروش و استفاده قرار گیرد.

درحال حاضر هدایت و رهبری جنگ در آینده در سرحد کوریای جنوبی به سمت کوریای شمالی شروع شده است. رابوت های کشنده به دستور کوریای جنوبی خط مرگ میان دو کشور دشمن را محافظت و حراست می کند. در صورتی که مناطق تحت نظر مورد تجاوز قرار بگیرد ویا اگر جزئی ترین تخلف ومزاحمت به وجود بیاید، این سلاح قادر است تا  همه را تشخیص و شناسائی نموده و مستقل هدف را مورد بمباردمان قرار بدهد. آنها قسمی پروگرام شده اند که انسان در تصمیم گیری هدف ، نابودی مناطق تحت نظر ومرگ و زندگی افرادی  مورد حملۀ این سلاح اصلاً شرکت ندارند.

سرمایۀ های نظامی با مصارف میلیاردها دالر می خواهند ماشینی را به وجود بیاورند که سیستم تخنیکی آن مافوق استعداد و توانائی انسانها باشد که هیچ قدرتی نتواند مانع حملات این ماشین گردد.

رابوتهای کشنده می توانند در زمینۀ مرگ وزندگی خلقها خود کفا و مستقل تصمیم بگیرند.

طبق گزارش مطبوعات از ماه ها بدین سو نمایندگان دولتها در ملل متحد در بارۀ سلاح مرموز و ترسناک نظر می دهند لاکن منع آن درج اجندای جلسه نیست.

  حدود سه هفته قبل نمایندگان صد کشور در ژنیو در زمینۀ طرد سیستم سلاح خود مختار جرو بحث نمودند. لاکن آنها قادر نشدند تا نسبت به منع سیستم این سلاح به نتیجه برسند. چنانچه همۀ آنها در پایان جلسه موافقت نمودند که می خواهند بحث و مذاکره را به سال آینده موکول نمایند. آنها روی سلاحهای جرو بحث می کنند که خود اهداف و آماج در منطقه را انتخاب و تعیین می کنند، به مانند فردی که در یک پروسه دخالت کند و در مورد مرگ و زندگی خلقها تصمیم بگیرد.

در مذاکراتی که در ژنیو صورت گرفت، رئیس مجلس سفیرهند بود وی اظهار نمود: "ما نباید در این مسأله اغراق کنیم. رابورت ها نخواهند توانست هدایت جهان را به عهده بگیرند ". فکر می کنم که شاید نظر وی درست باشد، این ماشین کشنده و نابود کننده نخواهد توانست وظیفۀ هدایت جهان را به عهده بگیرد مگر وی نباید فراموش کند که خطرات خود مختاری و خود کفا بودن و مستقل عمل کردن این مغز مصنوعی در یک پروسه با فیر های مسلسل منجر به نتایج و عواقب کشنده و مرگباری می گردد که توسط مداخلات انسان ها متوقف کرده نخواهند شد. با آنهم در اخیر باید گفت: ما را ایمان بر آنست که کشورهای امپریالیستی با تمام اختراعات و کشفیات تسلیحات نظامی پیشرفته و کشنده با نیروی سرکوبگر و بدون آن هرگز توان مقابله در برابر اتحاد و همبستگی نیروی خلق های ستمدیده و به اسارت کشیده را نخواهند داشت.

Description: Testing_for_the_future.jpg


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com