به سایت رزمندگان خوش آمدید! | د رزمندگانو سایت ته ښه راغلاست!


صفحۀ نخست     نوشتار جدید    گزارش و خبر    اعلامیه ها    صفحات ویژه    نویسندگان    پیوندگاه   صدا و تصویر    صفحات انگلیسی

 

صفحۀ آرشیف آثار الگوی رزم، اصولیت و استقامت زنده یاد پروفیسور"عـبدالقیوم رهبر"

رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

جاودان یاد عـبدالـقـیـوم "رهـبـر" 

بخشی از مقالات رهبر
 

 

 

اثری از: زنده یاد عبدالقیوم رهبر

چرا و چگونه جنگ مقاومت کنونی ما به پیروزی می رسد؟(۱)


چرا و چگونه جنگ مقاومت کنونی ما به پیروزی می رسد؟ (۲)


چرا و چگونه جنگ مقاومت کنونی ما به پیروزی می رسد؟ (۳)

 

*****

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقا..۱

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء  ۲

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء  ۳

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء  ۴

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء  ۵

 

تئوری و عمل انقلاب و اوضاع کنونی    

تبانی و ترور(۳)

تبانی و ترور( ۲)
تبانی و ترور
(۱)

 

از مقاومت تا انقلاب از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی(۱)

از مقاومت تا انقلاب از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی(۲)

از مقاومت تا انقلاب از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی(۳)

از مقاومت تا انقلاب از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی(۴)

از مقاومت تا انقلاب از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی(بخش پنجم و پایانی)

نکاتی پیرامون نهادها و " قانون اساسی" استعماری

پیام به جوانان قرن بیست و یکم(۱)

             پیام به جوانان قرن بیست و یکم(۲)

پیام به جوانان قرن بیست و یکم(۳)

پیام به جوانان قرن بیست و یکم(۴)

پــــــرنــــــــده(شعر)

هــدیــه (نگارشی از "رهبر" در رثای مجید) 

  


www.razmendagan.com                                                                                                                            afgrazm@gmail.com