www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

۲۱ فبروری ۲۰۱۷

 

شمع شبستان

 

روز پنجشنبه 28 دلو (بهمن) 1395 خورشیدی بزم ادبی فرهنگی کانون مهتاب با گردانندگی جوان پر تلاش و آگاه و اشتراک شاعران جوان اساتید دانشگاه و شعر دوستان با شکوه خاصی آغاز شد.

ابتدا گرادنندۀ بزم سلیمان عباس زاده محفل را بااین غزل میهنی از شاعر گرامی، قنبرعلی تابش، آغاز کرد که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت:

 

وطنم دوباره اينک تو و شانه های پامير      بتکان ستاره ها را که سحر شود فراگير

بتکان ستاره ها راکه ستاره های اين شهر            همه يادگار زخمند، همه يادگار زنجير

منم و اميد روزی که تو را دوباره بينم           که شود بسان طاووس، به هزار رنگ تصوير

گل و گندم و شقايق بدمد ز دشت هايت       ز بلند شانه هايش شود آفتاب تکثير

وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هايت        به فراقت اشک ريزد ز غمت شود گلوگير

***********

 شاعر فرهیخته و گرامی، عبدالرحیم مطهری غزل نابی را از سروده های استاد فدایی زیرعنوان (رهزن دل) خوشخوانی کرد:

 

  بــــه صحـــن بــــوستان تا سرو بالایـت نــمـایـــان شد       سمــن شد، کاج شد، شمشاد شد، سـرو خــــرامان شد

زدی تا شانه در گلـــــــزار، گیسوی پــــــریــــــشان را        چمن عـنـــبـــر فشان شد، مشکبـــو شد، سنبلستان شد
به گاه غـــــمـــــزه و ایـــمـــا دو چشم فـتـنـه انگیـــزت        بــــه شوخی رهـــزن دل شد، بــــــلا شد، آفت جان شد
شـفــق تــا سر کـشیـــد از دامـــن صبــح بناگــــــوشت        صفا شد، مـــطــلــــع انـــــــوار شد، شمع شبستان شد
بــــــه شیـــریــنی لب لـــعـــل تــــــو هنگام سخن گفتن       نــبـــات و انگبین شد، نیشکــر شد، آب حـیـــــوان شد
تـــــن چـــــــون مــــرمـــــرت در پــردۀ گلبرگ پیراهن        بلــــور ناب شد، مـــــوج صدف شد، دُر غـــلــطان شد
چنان از کف زعشقت رفـت جان و دل"فــــدائـــــی" را        که رسوای جهان شد، خوار شد، مجنون و حیران شد

*****************************

 

در ادامه دوشیزه سپیده اکبرزاده سرودۀ زیبائی را از شاعر گرامی میلاد عرفان پور خوشخوانی می کند:

 

نه! امیدی به شما نیست، حقارت، آزاد
                              هرچه خواهید بگویید جسارت، آزاد
آبروی وطنم یوسف بازار شده ست
                               ثمن بخس، فراوان و تجارت، آزاد
شیختان با همه شیرینی و شهرآشوبی

                                فتوایِ فتنه فرستاد: شرارت، آزاد

راه بر مشت گره کردۀ مردم بستید
                         تا به دشمن شود انگشت اشارت، آزاد
 حرم از دست حرامی نگرفتیم که باز
                          پیک و پیغام فرستید که غارت، آزاد
 پاکدامن وطنم را به کسی نفروشید
                        خاصه این فرقـــۀ از قید طهارت، آزاد
بی وضو زائر این خاک نباید! چه کسی
                        گفته این قوم نجس را که زیارت، آزاد؟
الغرض معنی آزادی اگر این باشد
                             وقت آن است  بگوییم اسارت آزاد

 

فرهیخته ی گرامی، شاعر جوان و زیبا کلام، مهران پوپل از سروده های خود خوشخوانی کرد:

 

بهر هر تشنه لبی آب مهیا بکنید
 

               به پلنگ یک شب مهتاب مهیا بکنید
 

قزل آلا نفسش تنگ شده زود کنید
 

                    عاجلن برکه و مرداب مهیا بکنید
 

دیدنش قسمتم انگار، به بیداری نیست
 

                    خواهشاً بسترۀ خواب مهیا بکنید
 

صبر من رو به تمام است، خدا خیر دهد
 

                می شود یک کمکی تاب مهیا بکنید؟؟
 

لمس دستان او انگار نصیبم نشده
 

                  زود یک بوتل تیزاب مهیا بکنید
 

نفس آخر من هست، فقط یک خواهش
 

                  بهر تغسیل جسد آب مهیا بکنید
 

وقت تکفین من الحمد، قرائت نکنید
 

              جای آن یک غزل ناب مهیا بکنید

                                                                                                                                                                             

           حسن اختتام برنامه سروده ای از ژاله اصفهانی بود که آقای عبدالحمید مطهری خوشخوانی کرد:

 

              اگر هزار قلم داشتم
             هزار خامه که هر یک هزار معجزه داشت
            هزار مرتبه هر روز می نوشتم من
             حماسه ای و سرودی به نام آزادی ....
.......
 

       این بود چکیدۀ از داشته های محفل این هفتۀ ما که خدمت ارسال شد. تا درودی دگر بدرود.


  www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com