www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

 

 شب یلدا کنار یار کوتاه ست

شام پنجشنبه ۲ جدی(دی) ۱۳۹۵ خورشیدی در کانون مهتاب  شب یلدا گرامی داشته شد.

درین محفل با شکوه که اساتید دانشگاه، شعرا و نویسیندگان و شعر دوستان حضور به هم رسانیده بودند، اشعار و مطالب یلدایی به خوانش گرفته شد که مورد پذیرش و استقبال حضار قرار گرفت.

محفل با گردانندگی حامد مطهری، یکی از جوانان برومند مهتاب با خوشخوانی این سرودۀ زیبای یلدایی شروع شد.

 

بوی یلدا را میشنوی؟ انتهای خیابان آذر ... باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ... قراری طولانی به بلندای یک شب.... شب عشق بازی برگ و برف... پاییز چمدان به دست ایستاده .... عزم رفتن دارد.... ..آسمان بغض می کند ...می بارد...خدا هم می داند عروس فصل ها چقدر دوست داشته نیست ..چند روزی بیشتر مهلت ماندن می دهد .... آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان می دوزد ..دستی تکان می دهد ......قدمی برمی دارد سنگین و سرد کاسه ای آب می ریزم پشت پای پاییز... که....تمام می شود ... پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر.


 

در ادامه آقای حمید بهشتی عاشقانۀ قشنگی را از شاعر گرامی عبدالرحیم مطهری خوشخوانی کرد:

در ادامه آقای حمید بهشتی عاشقانۀ قشنگی را از شاعر گرامی عبدالرحیم مطهری خوشخوانی کرد:
 

در ادامه آقای حمید بهشتی عاشقانه ی قشنگی را از شاعر گرامی عبدالرحیم مطهری خوشخوانی کرد

گلى ياد گاركى
اى من فداى چشم تكوى نگاركى
شيرينكى شكر لبكى خوش خماركى
گيسو گكش چمن زده در زير روسرى
قلب مرا ببسته ز يكمو به تاركى
بينى گكش چنانكه الف در خط طلا
پيوسته ابروى به مثل دم ماركى
لبهاى نازكش كه بود چون عقيق ناب
ياقوت سرخ و دانه ى ميخوش اناركى
وصف گلو و گرد نكش را چسان كنم؟
تنگ شرابكى و به جانم شراركى
( قدش نهالكى و چه نازك نهالكى )
يا همچو سروكى به لبى جويباركى
ميزان عشق و معرفتش را بيان كنم
خوش فولكى فرشته گكى بيقراركى
أيا شود كه أيد پرسان من كند
بنشانمش كنارم و بوسم قراركى
سايه گكى به تخت ظفر زير ارغوان
سى دى گكى جديد و سه چار تا نواركى
مير دَاوُدَ و صفاى كرخ عصر جمعه ى
يك چاى سبز هيلى و صوت دو تاركى
يا. در مسير رود هريرود شامكى
مهتابكى و در شب چارده بهاركى
تعويذكى به بازوى پر مهر او زنم
يك مهره چشمكى و گلى ياد گاركى
يارب!! كه أن پرى گك مژگان سياه را
محفوظ دار از خطر انتحاركى

 

 

اى من فداى چشم نكوى نگاركى
                             شيرينكى شكر لبكى خوش خماركى
گيسو گكش چمن زده در زير روسرى
                             قلب مرا ببسته ز  يك مو به تاركى
بينى گكش چنانكه الف در خط طلا
                               پيوسته ابروئی، به مَثل دم ماركى
لبهاى نازكش كه بود چون عقيق ناب
                            ياقوت سرخ و دانۀ ميخوش اناركى
وصف گلو و گرد نكش را چسان كنم؟
                                تنگ شرابكى و به جانم شراركى
( قدش نهالكى و چه نازك نهالكى )
                              يا همچو سروكى به لبى جويباركى
ميزان عشق و معرفتش را بيان كنم
                              خوش قولكى فرشته گكى بيقراركى
آيا شود كه آيد پرسان من كند
                                  بنشانمش كنارم و بوسم قراركى
سايه گكى به تخت ظفر زير ارغوان
                          سى دى گكى جديد و سه چار تا نواركى
مير دَاوُد و صفاى كرخ عصر جمعه اى
                        يك چاى سبز هيلى و صوت دو تاركى
يا در مسير رود هريرود، شامكى
                           مهتابكى و در شب چهارده بهاركى
تعويذكى به بازوى پر مهر او زنم
                           يك مهره چشمكى و گلى ياد گاركى
يارب!! كه آن پرى گك مژگان سياه را
                                  محفوظ دار از خطر انتحاركى

 

 

 

 

 


               گلى ياد گاركى
 

اى من فداى چشم نكوى نگاركى
                       شيرينكى شكر لبكى خوش خماركى
گيسو گكش چمن زده در زير روسرى
                       قلب مرا ببسته ز  يك مو به تاركى
بينى گكش چنانكه الف در خط طلا
                        پيوسته ابروئی، به مَثل دم ماركى
لبهاى نازكش كه بود چون عقيق ناب
                       ياقوت سرخ و دانۀ ميخوش اناركى
وصف گلو و گرد نكش را چسان كنم؟
                           تنگ شرابكى و به جانم شراركى
( قدش نهالكى و چه نازك نهالكى )
                       يا همچو سروكى به لبى جويباركى
ميزان عشق و معرفتش را بيان كنم
                       خوش قولكى فرشته گكى بيقراركى
آيا شود كه آيد پرسان من كند
                         بنشانمش كنارم و بوسم قراركى
سايه گكى به تخت ظفر زير ارغوان
                 سى دى گكى جديد و سه چار تا نواركى
مير دَاوُد و صفاى كرخ عصر جمعه اى
                  يك چاى سبز هيلى و صوت دو تاركى
يا در مسير رود هريرود، شامكى
                     مهتابكى و در شب چهارده بهاركى
تعويذكى به بازوى پر مهر او زنم
                     يك مهره چشمكى و گلى ياد گاركى
يارب!! كه آن پرى گك مژگان سياه را
                          محفوظ دار از خطر انتحاركى


 
***********
 
سایه حریری چهار بیتی هائی از شاعر گرانمایه، بانو عزت "آهنگر" خوشخوانی کرد:

 
ﺳﻔﺮۀ ﻋﺸﻖ
شب یلدا کنار یار کوتاه ست
                    انارمیخوش وصلش فریباست
به نازم جام چشم میگسارش
                 که رنگش همچوتربوزهریواست
شب یلدا کنار سفره ﻋﺎﺷﻖ!
                      نشستم تا سحر با یاد ﻭاﻣﻖ
چو ریختم اشک دل ﺑﺎ خامۀ ﻏﻢ
                   ﻧﻮﺷﺘﻢ درد  ﻣﻌﺸﻮﻗﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ
شب یلدا سحر داره عزیزم
                    سیاهی چشم تر داره عزیزم
تمام ابر و توفان و تهاجم
                     ز عزم ﺗﻮ حذر داره عزیزم

 
***********
حامد مطهری گردانندۀ موفق در لابلای برنامه، طنز یلدایی را به این شرح خوشخوانی کرد:

 
شب یلداست و ما یکسره تر در گوشی                       ظاهراً دور هم امّا دل و سر در گوشی
این طرف، پوپک و پروانه بپَر در تبلت                     آن طرف، میثم و مسعود دَمر در گوشی
پارمیدای بلا برده، به کل نیست شده                          رفته با دست و سر و پا و کمر در گوشی
خانعمو باقلوا در لپ و چایی بر دست                         بین هر جرعه، پیِ کسب خبر در گوشی
خاله مشغول "کِلَش" بازی و ایرج، پسرش                  گرم چت با رز و رعنا و سحر در گوشی
حامد انگار که عاشق شده، شاید امشب                      چشمش افتاده به یک قرصِ قمر در گوشی
عشقِ بی بی صنما، دیدن یک "داب٘س٘مَش" است             هیچ جا راحت و خوش نیست مگر در گوشی
زهره درجمع چه جوک های بدی می خواند                 کاش می رفت کمی مثل بشر در گوشی
بچه با سر وسطِ دیگ خورشت افتاده                        مادرش دست به لپ تاپ و پدر در گوشی
عمّه، ادمین گروپ است از این رو باید                      مثل هر شب بخورد خون جگر در گوشی
دو نفر تازه به این دور همی پیوستند                        نه سلامی، سخنی؛ هر دو نفر در گوشی
روزگاری شب یلدا متَلی، فالی داشت                        کی کسی بود چنین از دمِ در، در گوشی
بدتر از چالش مانکن شده مهمانی ها                        همگی بی حرکت، محو نظر درگوشی

 
*********
در ادامه، شاعر جوان و خوش کلام، داوود عرفان این سروده ها را خوشخوانی کرد:

 
در انتظار یلدا
لحظه ها را نشمرده ام
میوه ای نخریده ام
یلدا برای من
سرآغاز هیچ خورشیدی نیست
من سالهاست
یلداترین شب هایم را
در خلوت بی تو بودنم می شمرم!
............
شانه هایم خمیده اند
دست هایم سرشار از نگرانی
در سرم غوغایی برپاست
بغضی در چشمانم می شکند
خیابان ها از هم سبقت می گیرند
کوچه ها در هم می لولند
آسمانخراش ها روی هم آوار می شوند
و در میان آن همه خرابه
کودکانی پاهای از دست دادۀ شان را
به فردا می سپارند
مادرانی برای فرزندان شان لباس سفید می دوزند
و چند خرده روشنفکر شهر
بوف کور می خوانند
ملاها بامدادان در گوش کودکان اذان می گویند
و عصرها با چهار تکبیر سلام می دهند.
هواپیماها در آسمان از بادبادک ها پیشی می گیرند
دختران شهر بوسه را فراموش کرده اند
و شاعران دلشان برای پاسبان تنگ شده است.
یک شهر
نه چند شهر
نه تمام جهان را
بر شانه های زخمی من آوار می شود
من خویشتن را بر دوش کشیده ام!

 
*******
 
هم چنین آقای نقاشزاده این طنز زیبا را خوشخوانی کرده اند: (منظور از "اوروسک" اسم تصغیری برای "روسها" است)
او روسک بجی برو
او روسک بجی برو که اینجگاه جا تو نیه
دست خور بگذار به اونجی غم گوشا تو نیه
توپ و تانک و بوق کرنا به تو گفتیم که نیار
نصف شو بجی برو ای ملک بابا تو نیه
لولۀ نفت که کشیدی تا ولایت فراه
لوله تو قطره نداره، تو درکا تو نیه
گورباچف بی خبره که انگریز پشت دره
کاجی بی خیلی ضعیفه آ روس گناه تو نیه
ناخنگیری به تو میدیم دو بیلر تیل تو بده
معامله امروز همینه غم فردا تو نیه
توپ و تانک تو بسوختک همه آهن پاره شد
هوش کنک سر تو نسوزه غم اونجگاه تو نیه
هرچه ما دستک زدیم که آ  روسک نیا نیا
اینجی قبرستان روسه خونه ماما تو نیه
هر چه ما حورا بگیم کار تو رنگی نداره
هرچه رنگ داری بزن تو غم رنگا تو نیه
هر دو دست تور بوبوردم نزد ((نقاش))هری
نقش دستاتور کشیده غم لنگا تو نیه

این بود چکیده ای از داشته های بزم مهتاب که به مناسبت جشن شب یلدا تهیه شده بود و خدمت سایت وزین "رزمندگان" فرستاده شد تا به دسترس دوستداران فرهنگی ادبی قرار گیرد.
 


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com