www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کبیر -  کابل

۲۰ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

 

مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

 

4

امپراتور پوقانه یی شمال برکنار گردید: چندی قبل اشغالگران امریکایی به طیارۀ حامل جنایتکار مزدورشان، دزد و مافیای شمال (معلم عطا) که با تمام غُر و فِش اش قصد داشت در گردهمایی در قندهار شرکت کند، بعد از یک و نیم ساعت انتظار، اجازۀ پرواز از مزار به سمت قندهار را برایش ندادند و مجبورش کردند تا با سر افکنده و عرق بر پیشانی و خجل دوباره به سمت خانه برود. این کار امریکایی ها به امپراتور پوقانه یی شمال فهماند که در برابر تصمیم بادار هیچ چیز هم نیست. در تازه ترین مورد، اشرف غنی این سر دستۀ دولت مزدور و دست نشانده، به دستور بادار و در مشوره با عبدالله، پوقانۀ امپراتوری شمال را کفاند و استعفای (معلم عطا) که در واقع حکم برکناریش از ولایت بلخ می باشد را صادر و به جایش شخصی به نام انجینر داوود را به سمت ولایت بلخ منصوب کرد.

این تصمیم حکومت دو سرۀ غنی عبدالله، وحشت و دست پاچگی عجیبی بین جمعیت اسلامی جنایتکار و خاین به وجود آورد. جمعیت طی اعلامیۀ این تصمیم حکومت وحشت ملی، یعنی قبول استعفای عطا را عجولانه، غیر مسئولانه و خلاف ثبات و امنیت افغانستان اعلان کرد. ولی کسی از جمعیتی ها نمی پرسد که چرا از عطا که استعفا داده است باز جوئی نمی کنند، که به قبول استعفا اعتراض دارند. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب سفر خود را به آتن نیمه تمام رها کرده و سراسیمه و وارخطا به کابل آمد و معلم عطای جنایتکار و دزد که ریاست اجرائیۀ جمعیت اسلامی را نیز به عهده دارد پذیرش استعفایش را غیر قانونی دانسته و گفته که  استعفای مشروط داده است(؟؟؟!!!) و تهدید کرده که تا سرحد استفاده از هر گزینۀ در برابر تصمیم حکومت دو سره ای وحشت ملی پیش میرود.

حملۀ داعشی های جنایتکار بر تاسیسات امنیتی در کابل: داعشی های خونریز یکبار دیگر با حملۀ تهاجمی در غرب کابل آرامش این شهر را به هم زدند. حوالی ساعت 10 بجۀ روز دوشنبه 27 قوس سه تن از داعشی های وحشی با حمله بر مرکز آموزشی ادارۀ امنیت ملی دولت پوشالی از بالای یک ساختمان نیمه کاره، فضای رعب و وحشت را در شهر حاکم ساخته و باعث گردیدند تا مردم محل سراسیمه از اطراف محل فرار کرده و به هر طرف پراکنده شوند. این حملۀ تهاجمی که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، نزدیک به 5 ساعت دوام کرد که در نتیجه پس از  تخریب و ویرانی ساختمان های اطراف محل حمله با کشته شدن سه داعشی و زخمی شدن دو عسکر اجیر دولت پوشالی به پایان رسید.

نسترن یکی دیگر از قربانی های نظام فرسوده و پوسیدۀ حکومت دو سرۀ وحشت ملی: در زیر ادارۀ حکومت غنی عبدالله، جرم، جنایت، قساوت، شقاوت، جور و ستم بر توده های زحمتکش و ستمدیده در هر سن و سالی و هر لحظه امکان پذیر است، هیچکس از فرزندان توده های فقیر و بیچاره مصئون از رخداد های وحشیانه و غیر انسانی نیستند، چراکه در نظام فرسوده و پوسیدۀ کابل که رهبری آن را مشتی جنایتکار، دزد، مافیا، مزدور و خاین به دست دارند، مجرم و جنایتکار بدون دغدغه و ترس با حمایت مستقیم یکی از این درنده های سر قدرت، به راحتی زندگی می کند.

سرگذشت دختر معصوم و بیگناهی از ولایت غور به نام نسترن که هنوز از عمرش بیشتر از دوازده بهار زندگی نگذشته، بسیار غم انگیز و مایوس کننده می باشد. این طفلک معصوم که پدر ظالمش اورا در بدل زن، سه سال قبل که هنوز طفل 9 سال بیش نبود، به جبر و زور به شخص عیاش و جاهلی به نام عیدگل، زیر نام عروسی، همبستر می سازد و خود با زنش به ایران فرار می کنند. 

طفلک معصوم در جریان سه سال هر نوع ظلم و شکنجۀ خانوادۀ جانی و ظالم شوهرش را تحمل می کند و تا سرحد مرگ لت و کوب می گردد، تا جائی که بیش از 150 اثر داغ و شکنجه در وجودش دیده می شود. او می گوید: برای جمع آوری هیزم ناگزیر شب ها در کوه می خوابیدم، مجبورم می کردند با سگ نان بخورم، یا پس ماندۀ غذای سگ شان را می دادند تا بخورم. تنها زمانی غذایی که شکمم را چرب می کرد، روز های جمعه از سفرۀ مردم به دست می آوردم.

این کودک معصوم در حال حاضر در یکی از شفاخانه های ولایت غور با وضعیت بسیار بد صحی به سر می برد. به گفتۀ داکترهای این شفاخانه وقتی نسترن به شفاخانه منتقل گردید، آثار و علایم لت و  کوب شدید در سراسر وجودش دیده میشد و خانوادۀ خسرش وحشیانه به شرمگاه این طفلک معصوم چوب را فرو کرده بودند.

در کشوری که جنگ تجاوز کارانۀ دراز مدت تمام سر رشته های زندگی اجتماعی و روانی آن را برهم زده و درآن نظام کثیف، فرسوده و مزدور بر سر قدرت است، حال و روز توده های ستمدیده و زجر دیدۀ آن بهتر از این نخواهد بود و هر روز ما باید شاهد چنین فجایع هولناک و غیرانسانی باشیم و تا زمانی که پای متجاوزین در این کشور موجود  و حکومت های وحشی دستنشانده بر سر قدرت باشد، تکرار چنین فجایع غیر انسانی هر لحظه امکان پذیر می باشند.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com