www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

۲۵ مارچ ۲۰۱۷

 

بزم شعر خوانی این هفته سوم حمل( فروردین)1396 کانون مهتاب اختصاص یافته بود با تجلیل از نوروز و حلول سال 1396 خورشیدی!

این محفل شکوهمند  با گردانندگی دو جوان فرهیخته و پرتلاش، بانو ناهید مطهری و آقای واحد مطهری و اشتراک شعرا و نویسندگان و جوانان شعر دوست و ادب پرور با شورو بدرقه حاضرین با کف زدن و هلهله  های وصف نا پذیری آغاز شد.
ابتدا ناهید مطهری بزم را با  خوشخوانی این سروده ی بهاری سر و سامان داد:

 
بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک
شاخه های شسته ، باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمۀ شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار ...

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز ازشراب
خوش به حال آفتاب؛
  
ای دل من، گرچه در این روزگار
جامۀ رنگین نمی پوشی به کام
بادۀ رنگین نمی بینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
*******
شاعر گرامی آقای عبدالرحیم مطهری سروده ی بهاری خود را زیر عنوان( گلبیز) خوشخوانی کرد:
 

گلبیز

 

درود ما برسانید خلق دنیا را
و شاهدان سیه چشم ماه سیما را
بگو که  بهمن و اسفند و دی سفر کرده
بهار جامه ی نوروزیش به بر کرده
حلول سال نکو از بهار او پیداست
شکوه نرگس مست از خمار او پیداست
کنون که لاله ی حمرا روانه ی بلخ است
بساط غربت و آوارگی دگر تلخ است
اگرچه سبزه و گل بی شمار می آید
ز درز آغل همسایه مار می آید
اگرچه صحن چمن لاله زار و گلبیز است
هنوز جام دل من ز غصه لبریز است
به خون پاک شهیدان میهنم سوگند
به لاله های جگر سوز گلشنم سوگند
به کودکان سیه بخت آرزو مرده
به مادران دو چشم انتظار و افسرده
که عشق مام وطن خون و استخوان منست
شهیر حی علا زینت اذان منست
*************
بانو فروه قویم سروده ی بهاری را از حضرت عنصری خوشخوانی کرد:

 
باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود
تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود
باغ همچون کلبۀ بزاز پر دیبا شود
باد همچون طبلۀ عطار پرعنبر شود
سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی
باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود
روی بند هر زمینی حله ی چینی شود
گوشوار هر درختی رسته ی گوهر شود
چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز
گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود
افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند
باز مینا چشم و دیبا روی مشکین پر شود
روز هر روزی بیافزاید چو قدر شهریار
بوستان چون بخت او هر روز برناتر شود
***********

 

سیر حریری غزل نوروزی را از شاعر گرامی استاد سخا خوشخوانی کرد:

 

غزلی برای درخت

 

سبزينه ى بهار به بر كرده اى، درخت!
 

زيبا شدى، هواى خطر كرده اى، درخت!
بيدارى ات به خير كه از خواب هاى سرد
اين گونه گرم رو به سحر كرده اى درخت!
كژ مى شوى و مژ به تمرين رقص سبز؟
يا اين كه كارهاى دگر كرده اى؟! درخت!
ديوانه مى شوم، چه قَدَر بوى خوش؟ آه
از چشمه ى گلاب گذر كرده اى، درخت؟!
خاتون سبز جامه ى فصل شگفتنى
تاج شگوفه تا كه به سر كرده اى، درخت!
لحنت هميشه سبز، كه اين خاك خسته را
يك پارچه سرود ثمر كرده اى، درخت!
 

 
*********
سایه حریری سروده ی با محتوائی را از بانو عزت آهنگر خوشخوانی کرد:

 
بهار الفت
بهار بنگر چه حسن و گام دارد
نوای بلبلان الهام دارد
ز قهر و خشم دی پیروز برگشت
به عزم و همت نوروز برگشت
بهار از عشق و الفت جام دارد
و هریک غنچه اش پیغام دارد .
اگر روزی به زیر خاک نمناک
غنوده ریشه های کهنه بی باک
مقاوم ضد دی ایستاده برپا
نشد تسلیم جبر برف و سرما
عمیق بنگر چه رنگین مست و زیبا
برویید نسل نو پاک و فریبا
کمان رستم و باران نم نم
بسازد لذت و شور دمادم
و خورشید تنگ نور دارد به دستش
شعاع افکنده چشم می پرستش
به تابد برسریر باغ و بستان
عروس باغ گردد مست و خندان
به عزم رویش و پویش رها شد
جهان دی به نور مهر فنا شد .
********
حسن اختاتم این محفل شکوهمند نوروزی با خوشخوانی سروده ی پر محتوا از شاعر آزده، زنده یاد نادیا انجمن، با خوشخوانی جوان برومند سهیل سلطانیار انجام شد.

وعاقبت به حضور بهار پی بردیم

به عطر گمشدۀ روزگار پی بردیم

زمین و هر چه در او هست در ستایش ماست

 که ما به معنی فرجام کار پی بردیم

بگو به سنگ نیارد دل از زمانه به تنگ

که ما به ارزش آن انتظار پی بردیم

 زبسکه شسته باران چشم خویش شدیم

 به عمق روشنی چشمه سار پی بردیم

چو در کنار نشستیم و رنگ هم گشتیم

 به راز عزت سرخ انار پی بردیم

 دگر به صفحۀ دل جای گرد نیست که ما

 به حسن آیینۀ بی غبار پی بردیم

درخت خاطر ما بیش از این خزان زده نیست

 که عاقبت به حضور بهار پی برديم
 

***********
این بود خلاصه ای از محفل نوروزی این هفته ی کانون مهتاب.

                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com