www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

۴ جون ۲۰۱۷

 

کابل! دو باره خون گرفته آسمانت را

 

روز پنجشنبه یازدهم جوزا(خرداد)سال 1396 خورشیدی کانون مهتاب به سوگ نشست!

ضمن سوگواری، عمل وحشیانه و ددمنشانه، به ظاهر انتحاری(مشکوک)،  که ایادی خونخوار "جامعۀ جهانی" به همدستی دولت پوشالی در شهر کابل اجرا کردند، محکوم شده و به طراحان این جنایت فجیع و خونبار نفرین ابدی فرستاده شد.
این محفل با اشتراک شعرای پیشکسوت و جوان، عده ای از شعردوستان و جوانان علاقه مند به شعر و ادب و گردانندگی جوان برومند، آقای شفیق سلطانی، اجرا شد.
ابتدا آقای سلطانی محفل را با خوشخوانی این سرودۀ میهنی و پر محتوا آذین بست.

 

سگ ها شتابان می ربایند استخوانت را 
کابل! دو باره خون گرفته آسمانت را
ای شهر بد فرجام، ای کشتارگاه قرن
تاکی چنین دل شاد خواهی دشمنانت را
تاریخ! ای جعل سراپای حقیقت ها!
بنویس روی دفترت حال سگانت را
ای کودک افتاده با نعش عروسک ها
با خود کجا ها می کشانی آرمانت را
با خون خود بنویس روی جادۀ کابل
ای نعش خون آلود حالا داستانت را
*****************
آقای واحد مطری سرودۀ با محتوائی را از استاد سید ضیاالحق سخا خوشخوانی کرد.
آی نبیره ی هنر!

لب چه گــَزی؟ دگر مَگــَز، داد بزن سخن بگو
نعره بکش که بشکند، وحشت گنگ گفتگو
دیده گُشا، ستم ببین، باغ نگر، چمن ببین 
هرزه گیی زغن ببین، وا اسفا! تفو تفو!
دزد ببین عسس شده، مضحکه دادرس شده 
بیم حریم خویش را، رو به کجا کنم؟ بگو
رشته کجا و تارکو؟ چاره ی اعتبار کو ؟ 
دامن چاک خاک را، با چه کنم کنون رفو ؟
چشمه پر ازعفن نگر، جوی لجن لجن نگر 
شوق نماز و... من نگر، وای کجا کنم وضو ؟
آی نبیرۀ هنر! خامه منه به زیر سر 
پهنه ی گُنگ ما نگر، بال بده به گفتگو
سنگ نه ئی صدا بزن ، خاک نه ئی بیا بزن 
طبل تلاطمی دگر، دجله به دجله جو به جو
چلچله تو، چنار تو، کوه تو، آبشار تو 
بهرچه ات تنیده است، یاس چنین به تار و پو؟
باغ صدا ثمر دهد، شاخه ی شعر بَر دهد 
 اهل قلم ! - خدای را - غنچه کند اگر گلو

 
*******************
گردانندۀ محفل این کوتاهه را خوشخوانی کرد:
 

ما جان و جهان به جهل کیشان دادیم

کشور به کف روان پریشان دادیم

این ضربه که بی وقفه خورد بر سر ما

سنگیست که خود به دست ایشان دادیم******************
 سرودۀ زیبائی را از سروده های خود، آقای عبدالحمید مطهری خوشخوانی کردند.
 
باز در خون نشسته میهن ما
 باز گلهای لاله پرپر شد
باز این مردم ستمکش ما 
 کشت و کشتار شان مکرر شد

باز دست پلید اجنبیان 
 پی کشتار و زجر مردم شد

باز فتوای قتل ملت ما
 بهر کسب دو نان گندم شد
باز دیوار و درب و پنجره ها
 باز فوران خون مکدر شد

باز این سرزمین عزت ما
 امن و امنیت اش بدتر شد

باز دیو سیاه استعمار
 ازپس قله ها ظاهر شد
باز دست کثیف استثمار
 در پس غاصبان غایب شد
باز صبح سپید آزادی
 باز روز شکفتن و شادی
وه چه زیبا و جانفزا بود
 باز از نو نوید آزادی
باز آید بهار دو باره شویم

 باز گلهای سرو و لاله شویم

باز مردم دوباره جان گیرند
 سرخ چون شعله، جاویدانه شویم
 

حس کرده‌اید گاهی ای ناکسانِ کابل

این دردی که رسیده، تا استخوان کابل

تن‌های سر بریده را دیده اید گاهی

در انتحار غرق است یک عمر جانِ کابل

پر پر پریده، رفتند! مرغابیان عاشق

با بال‌های پرخون از آسمانِ کابل

بز در غمِ خودِ خود٫ قصاب پشتِ چربی

سگ‌های منتظر هم، در فکرِ رانِ کابل

گرگی‌ست یا که میشی پشتِ نقابِ آدم

پیچیده‌ است نقشِ هر قهرمانِ کابل 

یک دشت لاله‌ها مان زیرِ لباسِ عسکر

ای وای غرقِ خون‌اند، بَینِ رمانِ کابل

زاووش ۳۰-۰۵-۲۰۱۷ برلین٫ آلمان

 

آقای حامد مطهری سرودۀ پر محتوائی را خوشخوانی می کند:

ما ، زنده مانده گانیم ، تا ... انفجار بعدی !

 تا انفلاق دیگر ، تا ... انتحار بعدی !

از خشت کله ها ما ، شاید مناره سازند !

 در این منار حاضر ؛ یا یک منار بعدی !

زخمی اگر نگشتی از زخم تیشه امروز

 در صف نشسته اما .. صد تیشه دار بعدی !

از دار اگر برَستی ، از مار اگر بجَستی ،
یک انتظار کوچک ، ده اژدهار بعدی !

باغ و سرا که دادیم ، این کاسه هم ببازیم
 یا در قمار حالا ، یا در قمار بعدی !
آمد بهار و هرگز ، خربوزه ای نخوردیم
 شاید خیار سبزی، آید بهار بعدی !
زور و زری نداریم، ما اهل انتظاریم
 مصروف مدح خاریم، تا نیش مار بعدی !
در این دیار فانی، سهمی به ما ندادند
 شاید شود میسر، در آن دیار بعدی !
آن شب، شکار گشتند،( نیلوفر) و( ابوذر)
 نیلوفر کِه گردد یارب شکار بعدی ؟

این بود چکیدۀ از محفل امشب کانون مهتاب تا در دسترس خوانندگان و علاقه مندان سایت "رزمندگان" قرار گیرد.


                                                                                     www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com