www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com 


ارسالی تیمور همکار خبری سایت رزمندگان
۳۱ آگست  ۲۰۱۳

 

 

 

گــزارش خـبـری از افغانستان(۲۶)

 

۱- در شام ۲۵ اسد ۱۳۹۲ش در اثر پرتاب یک موشک گروه آدمکش طالبان به تعداد ۹ تن از کارگران شرکت خصوصی ساختمانی  سرک هرات - بادغیس  در ولسوالی کرخ ولایت هرات در محل بود و باش کارگران بقتل رسیدند. گروه وحشی طالبان مزدور تمدن ستیز و ضد کارگری به کشتار، وحشت  و دشمنی به انسان و انسانیت خو گرفته ، در کنار متجاوزان و اشغالگران کشور ما بجز دهشت افگنی دیگر برنامۀ عملی ندارد.

۲- به تاریخ ۲۶ اسد ۱۳۹۲ش  مؤسسات نام نهاد حقوق زن اعلان داشتند که در چهارماه اول سال جاری ۱۲ تن از دختران جوان در ولایت سرپل با استفاده از مواد زهری مرگ موش دست به خود کشی زدند. ظلم و ستمدر حق زنان در افغانستان تاریخ کهن دارد؛ ولی پس از تجاوز امپریالیستهای منادی حقوق زن و همدستی شان با جنگسالاران و باند های مافیائی در دستگاه های دولتی، عروسی های اجباری و تعدد زوجات، تجاوز بر زنان و انواع ستم بر زنان افزایش یافته است. زنان با نبود یک ستاد مبارز بسیجگرشان و از عدم آگاهی از اشکال موثر مبارزه، در اعتراض  به آن ستمها دست به خود کشی میزنند.

۳- به تاریخ ۲۶ اسد ۱۳۹۲ش اجساد سر بریدۀ هفت نفر از مسافران غیرنظامی که توسط گروه طالبان این اجیران قطاع الطریق ربوده شده بودند، در کنارجادۀ عمومی کابل- قندهار نزدیک به شهرغزنی دریافت گردید. گوئی که این جنگلی های بیرحم در دامان انسان پرورده نشده اند که فاقد هر نوع ترحم و عواطف انسانی اند.

۴- به تاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۲ش ارتش پاکستان که سالها از قبل جنگ و بحران در افغانستان به ملیاردها دالر رسیده است، در اثر پرتاب ۹  گلولۀ توپ خسارات مالی و مواشی را به زارعین ولسوالی کامدیش ولایت نورستان وارد نمود. ارتش مزدور پاکستان وظیفه دارد با چنین تحرکاتی سمت مبارزۀ مردم ما را علیه اشغالگران کشور، به بیراهه بکشاند و بدینترتیب ضمن دشمنی با مردم افغانستان و وارد کردن تلفات و خسارات به مردمان محلی و دارائی های آناه، به اشغالگران کشور ما خدمت میکنند.

۵- به تاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۲ ش سران دولت دست نشاندۀ "کرزی" به رسانه ها گفتند که در اثر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعداد پایگاه های شان از ۷۰۰ پایگاه نظامی قوای اشغالگر امریکائی، ناتوئی و آیساف به ۱۰۰ پایگاه کاهش یافته است و پایگاه های تخلیه شده را به دست نشاندگان خود بنام پولیس و اردوی بی وطن واگذار کردندند. هوچیانی که میگویند امریکا و متحدانش قوای خود را از افغانستان بیرون میکشند، حفظ صد پایگاه نظامی را از محاسبه میاندازند. زهی بی شرمی!

۶- به تاریخ ۳۱ اسد ۱۳۹۲ در اثر یک حملۀ انتحاری در شهر فراه یک دختر نوجوان کشته و به تعداد ۱۶ تن زخمی گردیدند. کشت و کشتار مردم بیگناه ما از طرف نیروهای جهنمی و دست پروردۀ اشغالگران امریکائی و متحدان ازطریق بمباردمان و انتحار جزء روال زندگی شان شده است.

۷- به تاریخ ۳۱ اسد ۱۳۹۲ش مجمع رسانه های آزاد در کابل اعلان داشت که در پنج ماه اخیر ۵۰ فیصد اعمال خشونت علیه خبرنگاران از طرف اراکین دولت "کرزی" و ۲۸فیصد گروه طالبان و۳۲ درصد توسط جنگسالاران و اخوانی های جهادی  در افغانستان ثبت گردیده است. عمال دولت پوشالی "کرزی" متشکل از قلدران و زورمندان  مستبد و مرتجع  اخوانی  میدانند که با آزادی آن عده خبرنگارانی که حقایق را میگویند،  جنایات ننگین شان افشاء میگردد.

۸- به تاریخ ۳۱ اسد ۱۳۹۲ش دختری ۱۲ ساله به اسم آرزو از شهر پروان  به مرکز به اصطلاح خانۀ امن دولت کرزی،  از ستم بیرحمانۀ خانواده اش پناه  برده و وانمود ساخت که  دوازده سال قبل مادر و پدر اصلی اش او را که هشتمین متولد دختر در فامیل شان بود، بجرم  اینکه او هم دختر تولد شده در کلینیک رها کرده و رفتند. بعداً شخصی که در آن زمان اولاد نداشت  او را باخود برد. زمانیکه این خانواده اولاد پیدا کردند در برابر دخترک  اعمال ظلم و ستم نموده و بعداً او را از خانۀ شان بیرون ساختند. این هم مصیبتی از صدها مصایب نظام حاکم بر جامعۀ ما است.

۹- به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۲ ش یک جمعیت بزرگی از باشندگان ولسوالی وازۀ خاص ولایت ارزگان  در پارک زرنگار شهر کابل علیه دولت دست ساخت اشغالگران به ریاست "کرزی" پوشالی  اعتراض نموده و اظهار داشتند که فرد جنگسالار محلی بنام ملا حکیم الله "شجاعی" به حمایت مقامات دولتی "کرزی" مردم اهالی را از باج گیری، ظلم و ستم بستوه آورده  و زندگی را بالایشان تنگ ساخته است. معترضان دستگاه های حکومتی، وزارت های داخله، دفاع، عدلیه، حقوق بشر و دستگاه های امنیتی حکومت مزدور را بی کفایت و غیر مردمی و نوکر اجنبی و حامی ستمگران خواندند. قوای اشغالگر امریکائی و متجاوزان ناتوئی از جاهائیکه بیرون میشوند، بجای سپاه وحشی خود، نوکران جهادی، جنگسالاران اخوانی و مستبدین محلی را در محلات  بالای مردم رنجدیدۀ افغان  حاکم میسازند تا مردم هیچگاهی آرام نباشند.

۱۰- به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۲ش شش نفر از کارکنان شرکت ساختمانی (IRC) در منطقۀ گلران ولایت هرات که توسط گروه وحشی طالبان ربوده شده بودند، تن های سر بریدۀ  ایشان در ساحات مرکز آن ولسوالی یافت شد. گروه  وحشی، بیرحم و سنگدل طالبان مزدور عاری از اخلاق و آدمیت اند و از گذشته تا حال مزدوری شان را نشان داده و به دستور باداران پاکستانی، عرب و غربی خود در حق مادر وطن خیانت و در حق هموطن جفا و جنایت کرده اند. این سلسلۀ جنایات هولناک شان مثل اشغالگران در حق مردم بیچارۀ کشور همه روزه در اکناف کشور ادامه دارد. مردم مبارز هرات میتوانند مثل گذشته ها این اندوه را نیز به انرژی بدل کنند و علیه دولت مزدور و اربابانش  و طالبان وحشی این اجیران وطن فروش ویرانگر بایستند و از خود دفاع کنند.

 


www.razmendagan.com                                                                                                                 afgrazm@gmail.com