www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده: پیمان

۱۷ نوامبر ۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

135

حدیث روز: به زنان تان قدرت جولان ندهید

تبصرۀ گردآورنده: برخی می گویند که زن ستیزی و اتلاف حقوق زن در ذات و قوانین اسلام است. و شاعری هم گفته است که :

اسلام به ذات خود سراسر عیب است          نه اینکه هر عیب درمسلمانی ما است

اینک این حدیث مصداق کلام آنها است، که به صراحت وبا تهدید شوهرمسلمان به انداختنش درخانۀ از آتش، به جلو گیری از رشد وتکامل زنان حکم می نماید وچه بیرحمانه بالهای زنان مظلوم را قیچی می کند؟؟؟؟؟!!!!! 

 

پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) فرمودند: هرگاه زنی در حالیکه آرایش کرده و معطر است از خانه‌اش خارج شود و همسرش از این عمل او خشنود باشد، برای آن همسر برابر هر قدمی که آن زن برمی‌دارد خانه ای از آتش ساخته می‌شود.
پس بال‌های زنان تان را کوتاه کنید (و به آنان قدرت جولان ندهید). در بلندی بال‌های شان پشیمانی است و کیفر آن آتش است و در کوتاهی بال‌های آنان خشنودی و سرور و بی حساب وارد بهشت شدن است.
وصیت مرا درباره زنان تان حفظ کنید تا از دشواری حساب (روز قیامت) نجات یابید و هرکس وصیت من را حفظ نکند نزد خدا چه حال بدی خواهد داشت!

متن حدیث:
و المراه اذا خرجت من باب دارها متزینه متعطره و الزوج راض، بنی لزوجها بکل قدم بیت فی النار فقصروا اجنحه نسائکم و لا تطوّلوها فان فی تطویل اجنحتها ندامه و جزاوها النار و فی قصر اجنحتها رضا و سرور و دخول الجنه بغیر حساب احفظوا وصیتی فی امر نسائکم حتی تنجوا من شده الحساب و من لم یحفظ وصیتی فما اسوا حاله بین یدی الله تعالی.
جامع الاخبار، صفحه 158

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com