www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۱۴فبروری ۲۰۱۷

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۹۸

 
 
 
 
تبصرۀ گردآورنده: سرمایه داران جهانخوار حریف ترامپ، از هم اکنون گزینه های مختلف برخورد با او را نشان می دهند، که درصورت به خطر افتادن اندکی از منافع شان، تا پای قتلش هم می روند(مثلی که کنیدی را کشتند). منتظر حوادث دیگری هم در رقابت جهانخواران باشید.

 

 نزدیک شدن خطرناک یک هواپیما به ترامپ

 

 یک هواپیما در آمریکا بطور غیر منتظره ای به هواپیمای دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور نزدیک شد.
به گزارش اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی ABC با استناد به منابع خود خاطرنشان می سازد که این حادثه بر فراز فلوریدا و در حالی رخ داد که هواپیما می بایستی فاصله خود از هواپیمای ترامپ را به میزان حداقل سه میل دریایی حفظ می کرد.
یک منبع دیگر اعلام کرد فاصله دو هواپیما از یکدیگر تا آن حد نزدیک بود که خدمه آنها می توانستند یکدیگر را ببینند و "وارد تماس بصری شوند".
همچنین گزارش داده می شود که اکنون تحقیقات درباره دلایل نزدیک شدن دو هواپیما به یکدیگر جریان دارد اما درباره هواپیمایی که به هواپیمای رئیس جمهور آمریکا نزدیک شد، هیچ چیزی گفته نمی شود. 

منبع: انترنیت


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com