www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۱۴ جنوری ۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

تبصرۀ گردآورنده: ما بارها گفته ایم که رهبران و قوماندانان مجاهدین، دزدان سرگردنۀ هستند که به جان مردم افتاده و با استفاده از احساسات دینی مردم هستی ملک وملت را تاراج و غارت کرده اند. به زندگی هرکدام از این برادران مسلمان(رهبران و قوماندان های جهادی و طالبی) که دقت کنید، به فرعون ها وشدادانی برمی خورید که ازخون مردم و فروش مملکت ملیونر و ملیاردر شده اند. 

 

لیست مختصری از دارایی های عطا محمد نور در بلخ

۹۵

لیست مختصری از دارایی های عطا محمد نور تنها در ولایت بلخ
لیست دارایی های والی بلخ عطا نور که یکعده مردم را با چند چهار راهی اسپک دار چراغ دار و گلدار که آنهم بالای تاجران جبرا ساخته شده فریب داده و خودش سرمایه ملت را در این مدت از طریق عواید گمرکات و دیگر امکانات حکومتی بدست آورده است.
مناطقی را که ما به شکل درجه بندی در مزارشریف یاد آور می شویم، تبلیغی نیست بلکه یک حقیقت است که هر کس می تواند از مناطق ذکر شده دیدن نموده و در مورد آن بررسی نماید.
بر اساس معلومات از املاک مزار شریف و بعد از بررسی ها بدست آوردیم که والی بلخ تنها در شهر مزارشریف با قباله ی شرعی بیش از 500 جایداد دارد که یا به نام خانمش، پسرانش و یک دخترش ثبت شده است. بر علاوه اینها چندی پیش یک شرکت بزرگ را در هند خریداری نمود.

1-شهرک خالد بن ولید: این شهرک که از جانب والی بلخ عرضه گردیده و هم اکنون 6 هزار نمره اش به فروش رسیده و هر یک نمره ی این شهرک از 800 دالر گرفته تا 20 هزار دالر قیمت دارد و در این اواخر ده ها هزار دالر بلند رفته است.
در این شهرک 200 نمره در موقعیت های عالی وجود دارد که برای خود تخصیص داده است.

2-باختر مارکیت، زیر زمینی که 200 دوکان دارد.

3-نزدیک سینا استادیوم مارکیت بادام که ملکیت خودش است.

4-به نام عجب خان یک مارکیت اسبق که هم اکنون کار سرش جریان دارد و گفته می شود که بیش از 500 دوکان در آن اعمار خواهد شد که ملکیت شخصی خانواده ی والی دانسته شده است.

5-نور بزنس سنتر که 8 طبقه و 100 دوکان دارد.

6-مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد.

7-کلینیک لایزری نور.

8-در منطقه دروازه ی بلخ شرکت تیل نور.

9-شهرک میترا نور که بیش از 400 خانه دارد.

10-مقابل شهرداری مزار یک مارکیت 10 منزله که کارش جریان دارد.

11-شرکت ترانسپورتی میترا نور که بیش از 300 موتر باربری کاماز دارد.

12-در منطقه سینمای اسبق مزار مارکیت آریا که بیش از یکهزار دوکان دارد.

13-در شاهراه مزار کابل سرای میترا نور.

14-در مناطق مختلف شهر مزارشریف پمپ استیشن های خالد نور.

15-یک خانه به نام مولانا در جوار قوماندانی امنیه.

16-خانه ی چهار طبقه ی که همین حالا زیست می نماید به ارزش 2 میلیون دالر ساخته شده است.

17-منزل دوطبقه ی بنام دفتر سیاسی که در دروازه ی بلخ موقعیت دارد.

18-سرای که عقب منزل اختر ابراهیم خیل که ایستگاه شولگره در آنجا موقعیت دارد.

19-یک بلند منزل در عقب ولایت در کوچه قاضیان شهر مزارشریف.

20-یک بلند منزل که عقب لیسه ی سلطان راضیه قرار دارد و برای کلینیک به کرایه داده شده بنام خانمش ثبت است.

21-موسسه خصوصی آریا مزارشریف که احمد ضیا مسعود نیز در آن شریک می باشد دارای منزل 5 طبقه ی است.

22-شرکت سرک سازی خالد نور که در سرای مهمان مزار موقعیت دارد مارکیت خود والی است.

23-دو شفاخانه به نام های مولانا جلال الدین و الفلاح.

24-مارکیت سینافر که بیش از 400 دوکان دارد.

25-ذخیره های تیل در شهرک بندری حیرتان، شرکت وارداتی تیل بنام انترنشنل، شراکت با کمال نبی زاده.

26-تلویزیون به نام آرزو، یک پرودکشن به نام شمال، تلویزیون میترا.

27-شرکت بیل بورد ها به نام بلهیکا که تمام قرارداد های شهرداری را منحصر به خود ساخته و اینچنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن کار دشوار خواهد بود.

چیزی که ما در فوق ذکر نمودیم آن معلوماتی است که از ریاست املاک و ادارات دیگری بدست آمده است و آن ملکیت های است که تمام مردم از آن آگاهی دارند و یک حقیقت روشن است.

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com