www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۸۷

بازهم از همکاری دولت افغانستان و اربابان امریکائی اش با طالبان پرده برداشته شد، این خبر را بخوانید:

تانک های آمریکا برای طالبان در هرات ضبط شد (عکس)

تانک های آمریکایی که قرار بود به دو تن از فرماندهان طالبان در منطقه مرزی حوزه غرب کشور تحویل داده شود، توسط نیروهای پولیس سرحدی در هرات شناسایی و ضبط گردید.

دو عراده تانک مجهز به وسایل ارتباطی و تجهیزات نظامی، دو روز قبل ساعت 6 صبح، در دو موتر لاری شخصی که راننده های آن موترها قندهاری هستند، بارگیری شده بود، در محدوده بین راه اسلام قلعه تا هرات (تانک تیل مولوی) دستور توقف داده شد و آن موترها بدون توجه به هشدار پولیس سرحدی در حال فرار بودند که توسط پولیس سرحدی بسوی آنان تیر اندازی گردید و آن موترها بناچار متوقف گردید و راننده های آن موترها بازداشت شدند.

این دو موتر لاری شخصی از قندهار با دو عراده تانک تحویلی از آمریکایی ها تا نزدیکی منطقه مرزی ایران، بدون اینکه کسی از آنان پرسان کند رسیده بود. پولیس سرحدی هرات با شجاعت تمام این موتر ها را متوقف نموده و در حال حاضر دو عراده تانک با دو عراده موتر لاری شخصی در قوماندانی هرات نگهداری می شود.

یک منبع از قوماندانی هرات به خرنگار افتخاری ما در این ولایت ابراز داشت که پس از تحقیق از هردو راننده موترهای لاری، مشخص شده است که قرار بوده یکی از دو عراده تانک به مولوی غلامحیدر مسوول نظامی طالبان در حوزه غرب کشور و تاک دومی به ملا نسیم ولسوال طالبان در غوریان تحویل داده شود.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


پولیس سرحدی انتقال و فروش تانک های زرهی آمریکا ایران تانک تیل مولوی هرات قندهار نوار مرزی

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com