www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۶

 

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۸۲

                                           درنتیجۀ کار وتوجه تجاوزگران و مزدوران شان به افغانستان:

کشت کوکنار در کشور افزایش یافته است

 

 یک بررسی تازۀ سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته‌است و احتمال می‌رود که تولید مواد مخدر در این سال ۴۳ در صد افزایش یابد.

به گزارش طلوع، رییس اجرایی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافتۀ سازمان ملل متحد، در نشست مشترک خبری با وزارت مبارزه با مواد مخدر، گفت که ناامنی‌ها، فساد اداری و اقتصاد ضعیف را از علت‌های افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان است.

بر بنیاد یک بررسی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶ در بیش‌از ۲۰۰ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده‌است. بر بنیاد این گزارش نابودسازی کشت‌زارهای کوکنار امسال ۹۱ در صد کاهش یافته‌است؛ از همین‌رو احتمال می‌رود که در این سال تولید مواد مخدر ۴۳ درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش:
ساحات کشت‌شده در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۸۳ هزار هکتار زمین بود، در حالی که در سال ۲۰۱۵ این رقم ۲۰۱ هزار هکتار زمین می‌رسد که این ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ولایت‌های بی‌کشت کوکنار در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۴ ولایت بود، اما در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۱۳ ولایت رسیده‌است.

نابودسازی کشت‌زارهای کوکنار در ۲۰۱۵ میلادی ۳۷۶۰ هکتار زمین بود، اما در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۳۵۵ هکتار زمین رسیده‌است که کاهش ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید تریاک در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۳۰۰ تن بود، ما در ۲۰۱۶ این مقدار به ۴۸۰۰ تن رسیده‌است که افزایش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بر بنیاد این گزارش ولایت‌های دارای بیشترین کشت در ۲۰۱۶ بدخشان، بغلان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، زابل، لغمان و ننگرهار گواه کشت بیشتر کوکنار بوده‌اند.

اندری اویتسیان، رییس اجرایی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: مواد مخدر با فساد اداری، هراس‌افگنی و عقب‌ماندگی، پیوند مستقیم دارد. بی مبارزه با مواد مخدر و در کل با اقتصاد نامشروع، حل مشکلات دیگر در افغانستان ممکن نخواهد بود.

با این همه، از بین‌بردن کشت‌زارهای مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ میلادی ۹۳ درصد از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زون‌های جنوب، شرق و غرب که از بلندترین تهدید‌های امنیتی برخوردار استند، صورت گرفته‌است.

بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، بیان داشت: متأسفانه امسال هم نتوانستیم برنامه‌های محو را شامل برنامه بسازیم. به هر صورت با درنظرداشت چالش‌ها و تهدیدها و ناامنی‌هایی در سطح کشور بود و فرصت‌ها را از ما گرفت و نتوانستیم به صورت جدی در محو کوکنار اقدام کنیم.

...

چون سود کشت کوکنار مستقیماً به جیب حاکمان مافیای امریکا می رود، پس نه تنها از محو آن جلوگیری می کنند، بلکه کشت آن را نیز درسایۀ جنگ و نا آرامی رشد می دهند وملیون ها دالر از آن سود می برند. یکی از اهداف پروژۀ طالبان برای امریکائی ها همین سود آفرینی از طریق مواد مخدراست، لذا:  

طالبان خطری برای امنیت ملی آمریکا نیستند

 
 

ازسویی هم سخنگوی ماموریت حمایت قاطع درافغانستان می گوید، نیروهای آمریکایی اجازه انجام حملات هوایی به آن عده از طالبانی را ندارند که خواهان گفت ‌وگوهای صلح با دولت افغانستان هستند.

کلیولند می‌گوید: طالبان درحال حاضر تهدیدی برای نیروهای آنان و امنیت ملی آمریکا به شمارنمی‌رود.

وی افزود: تمرکز بیشتر آنان برنابودی القاعده و داعش را درافغانستان است و از آغاز سال جاری میلادی تاکنون 250 حمله هوایی علیه القاعده و داعش درافغانستان انجام شده است.

همچنین کلیولند ماموریت آمریکا و ناتو در افغانستان را به 2 بخش تقسیم بندی کرد و گفت: این ماموریت شامل یکی مهار و دنبال کردن القاعده و داعش در افغانستان و بخش دیگر، آموزش و مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان برای افزایش قابلیت و توانایی‌های این نیروها است.

فرمانده ناتو گفت: ما درحقیقت اجازه حملات هوایی بر طالبان را نداریم که خواهان گفتگوهای صلح با افغانستان هستند و ماموریت ما در افغانستان پس از سال 2014 آموزشی و مشورت دهی است، ما تنها نیروهای امنیتی افغانستان را در جنگ با طالبان مشورت می دهیم و آنها را در افزایش توانایی و قابلیت‌های نظامی‌شان آموزش می‌دهیم، تمرکز بیشتر ما برداعش و القاعده است زیرا این گروه‌ها تهدید مستقیم برامنیت ملی آمریکاست.

کلیولند گفت: تاکنون 230 حمله هوایی برضد گروه داعش در بخش های شرقی افغانستان صورت گرفته است.

سخنگوی ماموریت حمایت قاطع افزود: با آنکه نیروهای امنیتی افغانستان همه برنامه‌های طالبان را برای تصرف مناطق راهبردی درشمال و جنوب ناکام کرده اند اما تاکید می کند که هنوز گروه طالبان بر بعضی مناطع افغانستان فعالیت دارند.

کلیولند تصریح کرد: هدف دولت افغانستان در نهایت این است که با طالبان صلح کند، و باور ما نیز این است که راه حل نظامی نمی تواند برای توقف جنگ با طالبان درافغانستان وجود داشته باشد، و مذاکره گزینه مناسب برای حل منازعه افغانستان است.

سخنگوی ماموریت حمایت قاطع افزود: طالبان تمام تلاش‌شان را برای سقوط ولایت هلمند به خرج خواهند داد وهم اکنون گروه های تروریستی در سراسر این ولایت فعالیت دارند.

برگرفته از انترنت


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com