www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: ض. نوابی

۲  سپتامبر  ۲۰۱۶

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۶۷

پاکستان خواستار خروج سه میلیون مهاجر:

مهاجران افغانی تروریست هستند!

 

مقام های پاکستان با این ادعا که اردوگاه های مهاجران افغان، پناهگاه امن تروریستان است، اقدام به اخراج تمامی 3 میلیون مهاجر از این کشور کرد تا خود در سایه با تجهیز نیروهای طالبان، اعزام آنان به افغانستان را سرعت بخشد 


در پی اقدام دولت پاکستان برای خروج تمامی سه میلیون مهاجر افغان، هزاران خانواده مهاجر که سال ها است در پاکستان زندگی کرده اند، اکنون با آینده ای نامعلوم در مرز افغانستان و پاکستان سرگردان هستند.

پس از ناآرامی های کشور هزاران تن به پاکستان و ایران مهاجر شدند یا در مهاجرت به دنیا آمده اند و بزرگ شدند اما وضع قوانین خروج از سوی دولت پاکستان آنان را در وضعیت دشوار نزدیک شدن به فصل سرما و نداشتن سرپناه در افغانستان در

 آینده ای نامعلوم قرار داده است.

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،

فشار دولت پاکستان به مهاجران افغان و خروج آنان، کیلومترها صف کامیون ها و تجمع تعداد بی شمار خانواده ها برای دریافت کمک های سازمان ملل، هرج و مرج را در مرز پاکستان و افغانستان به وجود آورده است.

 این در حالی است که مقام های سازمان ملل در امور پناهندگان و مسوولان پاکستانی مدعی شده اند که آمادگی این تعداد هجوم مهاجران را نداشته اند.

به تازگی مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی با اعلام اینکه ساختن تاسیسات امنیتی در امتداد مرز مشترک پاکستان با افغانستان ادامه دارد، ادعا کرده است که اردوگاه های مهاجران افغان در پاکستان، پناهگاه امن تروریستان است.

 

ساخت این تاسیسات امنیتی باعث درگیری میان مرزبانان افغانستان با این کشور شد و مقام های افغانستان این عملکرد پاکستان را خلاف قوانین و تفاهمنامه اعلام کرد، به این دلیل که مرز دیورند که پاکستان مدعی آن است را به رسمیت نمی شناسد.

این اقدام پاکستان در مرزها برای جلوگیری از ورود تروریستان در حالی است که از ابتدای تشکیل گروه طالبان، با تعلیم و تجهیز کردن، این نیروها را به افغانستان اعزام می کنند و حتی شبکه حقانی در مرزهای این کشور مستقر است.

از ابتدای فشار دولت پاکستان بر مهاجران و همکاری سازمان ملل از سال 2002 به دلیل عدم پیگیری و وجود برنامه نامعلوم پاکستان، عملی نشد و تعیین چند باره برنامه اخراج های سریع، تنها بی خانمان شدن و سرگردانی مهاجران در مرزها را در پی داشته است.یکی دیگر از اقدام های پاکستان، بستن مرز تورخم برای منع عبور و مرور افغان های بدون پاسپورت بود که بسیاری از مهاجران را دچار مشکلات فراوان کرد.

سیاست چندگانه پاکستان در خروج مهاجران افغان در کنار ناامنی های مرز، نبود سرپناه و گرما و سرما فقط آن دسته از افرادی را متضرر می کنند که جز آسیپ پذیرترین قشر مهاجرانی هستند که قربانی سیاست خصمانه پاکستان و بی توجهی دولت افغانستان می شوند.

آخرین فشار این کشور در دسامبر 2015 وارد شد، زمانی که پاکستان ناگهان ضرب الاجل 6 ماهه برای خروج همه پناهندگان افغان تعیین کرد و در تازه ترین اقدام این کشور خواهان خروج تمامی 3 میلیون مهاجر شده است.

در این میان فقط تعدادی مهاجر که در مناطق نزدیک مرز پاکستان با حداقل ترین امکانات زندگی می کنند در برنامه های اخراج گاه به گاه پاکستان سرگردان مرزها می شوند، افرادی که همواره آواره بوده اند چه در پاکستان و چه در افغانستان.

حزب اسلامی افغانستان نیز با بستن برخی راه ها و ایجاد ناامنی، مانع ورود مهاجران از مرز پاکستان می شود که مشکلات را برای آنان چند برابر کرده است.

بسیاری از مهاجران پس از گذشت چهار دهه مهاجرت و ادغام شدن در جامعه میزبان و نقش گسترده در تجارت و فرهنگ، دیگر یک مهاجر ساده نیستند که دولت پاکستان بتواند به راحتی این تعداد را با ضرب الاجل اخراج کند زیرا پیامدی جز آسیب دیدن خود پاکستان ندارد، بلکه این کشور به دنبال آن است که مهاجران را تروریست بنامد و با نسبت دادن اقدامات تروریستی به آنان خود در سایه به تمویل و تجهیز طالبان اقدام کند.

تبصرۀ گردآورنده:

دولت ارتجاعی، مزدور  و خاین پاکستان که به  عمده ترین کشور تروریست پرور و لانۀ تروریزم بین المللی در سطح جهان مشهور است، حال می خواهد برای باج گیری از دولت دست نشاندۀ کابل، اخراج پناه جویان را، آنهم زیر نام "تروریست"، بهانه قرار دهد.
 

 

                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                              afgrazm@gmail.com