www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

۱۵ جولای  ۲۰۱۶

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۶۴

داعش ۳ هزار زن و دختر را به مزایده گذاشت!

تبصرۀ گردآورنده: داعش مدعیست که این زنان، اسیر و کافر هستند و لذا بر اساس احکام اسلامی، فاتحان مسلمان حق مالکیت برآن ها را دارند و می توانند آن ها را بفروشند. داعشیان و همفکران شان درتوجیه چنین امری چندین آیت وحدیث می توانند بیاورند. ولی آیا با آوردن آیت وحدیث، چنین یک عمل غیرانسانی و وحشیانه توجیه پذیر می شود؟ انسان عاقل چگونه می تواند، تفکری را که چنین جنایت و وحشتی را توجیه و بدان عمل کند، بپذیرد؟  "گرهمین مکتب وهمین ملا         حال طفلان خراب می بینم".

  

گروه تروریستی داعش ۳ هزار زن و دختری که در مناطق مختلف عراق و سوریه به دست عناصر این گروه افتاده است را از طریق واتس آپ و تلگرام به مزایده گذاشت.

العالم: روزنامه ایندیپندنت انگلیس در این باره نوشت: داعش تصاویر زنان و دختران جوانی که گرفتار این گروه شده را از طریق این دو برنامه به نمایش گذاشته و برای آنها قیمت تعیین کرده است.

ایندیپندنت افزود: سن برخی از دختران به معرض نمایش گذاشته شده، از ۱۲ سال فراتر نمی رود. آنها جزو ۳ هزار زن ایزدی هستند که سال ۲۰۱۴ به دست عناصر این گروه اسیر شدند.

براساس دستورات تروریست ها، مشتریان این زنان می توانند پس از خرید آنها به هر شکلی که می خواهند از آنها بهره جنسی ببرند.

تصاویر این زنان به عناصر این گروه در ایست بازرسی ها داده شدهدتا امکان فرار برای آنها ممکن نباشد.

عناصر داعش با انتشار تصاویر این زنان در شبکه های مجازی مذکور، روی عکس آنها قیمت هر زن و دختر را مشخص کرده اند.
 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com