www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده -ض. نوابی

۶  اپریل۲۰۱۷

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۱۰۸

تبصرۀ گردآورنده: مراجع قدرت درنظام های مبتنی برسود، ابزاری برای کسب سود بیشترهستند و مهره های سودجو برای رسیدن به قدرت همچون لاشخواران به جان همدیگر نیز می افتند، که جدال وردک و اتمر، دو مهرۀ مرتجع وسرسپردۀ استعمار، نمونۀ ازآنست.

نبرد بین فاروق وردگ و حنیف اتمر در ارگ

 

میرزا کتوازی صراف مقرب به درگاه معامله، مبلغ یک میلیون و یکصد هزار دالر امانتی فاروق وردک را به اخپلواک، شاه کلید رسیدن به ارگ کابل تحویل داد.

طبق منابع نزدیک به ارگ کابل، اخیرا همزمان با تعامل های پشت صحنه، فاروق وردک حدود یک میلیون و یکصد هزار دالر نقدینه دالری را به اخپلواک دربان ورودی به کاخ ریاست جمهوری تحویل داده است.

در گزارش واصله به گزارشنامه افغانستان که معطوف به همین خبر می باشد، آمده است که فاروق وردک احتمالا به عضویت کابینه درخواهد آمد یا مقامی شبیه مقام اختراعی امرالله صالح را از آن خود خواهد کرد.

در گزارش گفته شده که داکتر وردک سرانجام موانع وضع شده از سوی حنیف اتمر را کنار زده و قرار است در جرگه قدرت تعیین جایگاه شود. مبلغ تحویل داده شده که از طریق یک صراف به نام میرزا کتوازی در اختیار اخپلواک قرار گرفته بود، ظرف روزهای پسین، به افراد شامل در شبکه تعامل مستقر در ارگ توزیع شده است.

اما پول متذکره خصلت ضمانتی دارد و براساس تعامل دو جانبه، هرگاه وردک بنا به فشارهای بدخواهان به ویژه حنیف اتمر به عضویت کابینه در نیاید یا در صدر یک ماموریت مشابه قرار نگیرد، نقدینه دالری مجددا به فاروق وردک برگردانیده خواهد شد.

پیوست به همین گزارش، کارنامه فاروق وردک ارزیابی شده است:
فاروق وردک، شریک مالی محمود کرزی یکی از جالب ترین چهره هایی است که شرایط جنگ و هرج و مرج برای افغانستان تراشیده است. او زمانیکه به زلمی رسول به حیث پیشوا در مبارزات انتخاباتی بیعت کرده بود، اشرف غنی را کافر، بی ناموس و لکه ننگ برای ملت مجاهد خطاب کرده و داکتر عبدالله را بداخلاق، وطن فروش و جاسوس ایران لقب داده بود.

چون بوی فساد فاروق از وزارت معارف بالا شد، به مداحی اشرف غنی رفت و علی رغم پوزخند های گروه غنی، او را به مقام ولادیمیر پوتین و داکتر مهاتیر محمد رساند و همان شب و روزها، حنیف اتمر فاروق را مار آستین و آدم بی خاصیت عنوان داد.

زمانیکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری به بن بست رسیده بود و گمان ابقا می رفت، کرزی را پدر معارف خواند چون دولت وحدت ملی تشکیل شد. در روز سیزدهم بعد از مراسم تحلیف، در لیسه استقلال، اشرف غنی را پدر معارف افغانستان خطاب کرد و گفت خدمات شما به معارف در سیزده سال اخیر بی مثال است. همینجا بود که طاقت کرزی تاق شد و در محضر ندیمان، او را فاحشه سیاسی و نمک حرام لقب داد.

بعد از آنکه رهبری جدید معارف، بحث اختلاس صدها میلیون دالری وردک و مكاتب خیالی و شاگردان خیالی را به دهان رسانه ها داد، وردک، فی الفور تیم غنی را به وطن فروشی و اخذ هفتاد میلیون دالر از پاکستان به خاطر امضای معاهده شبیه معاهده گندمک کرد.

گمان بر این بود که دولت این اتهام حساس را جدی بگیرد؛ مگر اتفاقی نیفتاد و از ادامه مبارزه وردک هم خبری نشد و حتی در محافل خاص، خواستار یک وظیفه شد تا به کمیسیون حقیقت یاب قندوز رسید؛ اینجا بود که توصیف های وردک از غنی دوباره آغاز شد سپس از طریق اکرم خپلواک به ارگ نزدیک شد.

از ساعت های رولکس تا سفر خرجی های دالری خپلواک صاحب از خزانه فاروق وردک پرداخته می شد تا از نیش حنیف اتمر در امان بماند. خپلواک نامردی نکرد و اکنون او را به بارگاه نزدیک کرده است. دوسیه هایش در طاق نسیان رفت و حالا موازی با ورود امرالله صالح به چوکات دولت، او را نیز وارد جرگه قدرت می کنند.
 

 بر گرفته از انترنت
 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com