www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده -پیمان

۲۵ مارچ ۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۱۰۵

تبصرۀ گردآورنده: استعمارگران همیشه با مردم مستعمرات شان به عنوان ابزاری برای رفع شهوات و غرایز ضد انسانی شان برخورد کرده اند. درهند، درافریقا، در ویتنام، درامریکای لاتین و ... به مردم انواع تجاوزات و توهین هارا اعمال کرده اند. وای به حال کسانی که این تاریخ شوم و کثیف استعمار را نادیده گرفته و از استعمارگران ضد انسان، کمک انسانی می طلبند. تا وقتی کشورما مستعمره باشد، صدها از این اتفاقات افتاده و می افتد و ناگفته و نا شنیده می ماند، پس برای نجات از این فجایع، همه باهم علیه استعمار و ارتجاع همدستش متحد شوید و برزمید!

اعتراف نظامی آمریکایی به قتل غیرنظامیان برای تفریح

جرمی مورلوک نظامی آمریکایی به عضویت در گروهی که غیرنظامیان افغانستانی را برای سرگرمی به قتل می‌رساندند، اعتراف کرد.
جرمی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه نظامی گفت: برنامه ما به قتل رساندن مردم بود.

به گزارش گاردین، متهم این پرونده افزود: این جرایم در یک مقطع زمانی از ماه ژانویه تا مه سال 2016 صورت گرفته و توسط افسر کلوین گیبس برنامه‌ریزی و هماهنگ شده بود.

وی در اعترافات خود گفت که گیبس سناریوهای پیچیده مختلفی را پیشنهاد می‌داد. مناطق غیرنظامی به عنوان هدف انتخاب می‌شدند و بعد از کشتن افراد باید به گونه نشان می دادیم که گویی این کشتار توسط تروریست‌ها صورت گرفته است.

مورلوک به قتل 3 تن اعتراف کرد و احتمال می‌رود که به 24 سال حبس محکوم شود و به دلیل همکاری در جهت به نتیجه رسیدن تحقیقات به وی حق آزادی مشروط پس از هفت سال داده خواهد شد.

وی افزود: بعضی از سربازان اعضای بدن قربانیان خود را به عنوان سوغاتی به همراه خود برده و با اجساد کشته‌شدگان عکس یادگاری می‌گرفتند که این عکس‌ها را برخی از رسانه‌های غربی منتشر کرده اند.

ارتش آمریکا با اعلام بیانیه‌ای در خصوص این جرایم، از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کرد.


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com