www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده - پیمان

۲۵ فبروری ۲۰۱۷

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

۱۰۲

تذکر گردآورنده: بحران های اقفصادی درون نظام امپریالیستی مردم کشورهای مونوپول را به ستوه آورده واینک جنبش های اعتراضی مردمی قلب امپریالیسم را نشانه گرفته و برآن شلیک می کنند. پولیس امپریالیسم با آنکه  با وحشت به آن برخورد می کند؛ ولی جلو کار ازدست حاکمان خطاخورده است.

اعتراضات پاریس؛ پلیس علیه دانش‌آموزان گاز اشک‌آور استفاده کرد

 

اعتراضات روز پنجشنبه تازه‌ترین تظاهرات در پی نشر گزارش ها درباره خشونت توسط پلیس است

پلیس در پاریس برای متفرق کردن دانش‌آموزان دبیرستانی معترض از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. آنها در اعتراض به آزار جنسی یک جوان سیاهپوست با باتوم از سوی پلیس، ورودی ۱۶ مدرسه را مسدود کرده بودند.

تظاهرات امروز دانش‌آموزان دبیرستانی در پایتخت فرانسه پس از نشر گزارش‌ها درباره "تجاوز" به این جوان سیاه پوست و خشونت‌های دیگر پلیس آغاز شد.

براساس گزارش‌ها پسر جوان مورد "تجاوز قرار گرفته" که از وی با نام "تیو" نام برده شده است، پس از دستگیری توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم و "تجاوز با باتوم" قرار گرفته است.

فعالیت چهار افسر پلیس در طول زمان تحقیق درباره این پرونده، به حالت تعلیق درآمده است.

تظاهرکنندگان پس از آغاز اعتراض در یکی از میدان های تاریخی پاریس سطل های زباله را به آتش کشیدند.

حق نشر عکس AFP
Image caption ماموران پلیس مخفی چند تن از معترضان را بازداشت کرده اند
حق نشر عکس AFP
Image caption پلیس از گاز اشک آور استفاده کرده است
حق نشر عکس AFP
Image caption ورودی مدرسه ها در نقاط مختلف پاریس مسدود شده است
حق نشر عکس AFP
Image caption ادعا درباره تجاوز به تیو، یک جوان سیاه پوست، تعدادی از جوانان را خشمگین کرده است

اوایل ماه جاری تیو شرح آنچه بر وی واقع شده است را به رسانه‌های فرانسه بیان کرد. او گفته است که بعد از ترک خانه‌اش در شمال غرب پاریس با ماموران پلیس روبه‌رو شد و آنها که در پی فروشندگان مواد مخدر در منطقه بودند، او را برای بررسی کارت شناسایی‌اش متوقف کردند.

تیو گفته است که ماموران پلیس با باتون به او تجاوز کردند و ضمن ضرب و جرح اندام تناسلی او، به رویش تف انداختند و توهین‌های نژادپرستانه کردند

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com