www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گزارشگر سایت "رزمندگان"

۸ مارچ ۲۰۱۷

 

 

گزارشی از بزرگداشت روز زن

 

Description: C:\Users\Rosa\Documents\ViberDownloads\0-02-05-34ae96538514d5c069aa3e685dd5a5d5a3c23a8e1db8297034bbd7930433b5ef_full.jpg                                       

 

به تاریخ 4 مارچ 2017 م  محفل بزرگداشتی به مناسبت 8 مارچ، روز بین المللی زن از طرف انجمن زنان "پرتو" و جمعی از زنان افغان که توسط خانم س. روشنگر سازماندهی شده بودند برگزار گردید.

Description: C:\Users\Rosa\Documents\ViberDownloads\0-02-05-b5fd74c077558cad82f7dfe93d65831e7b15911f9d7664c31879f0a9c850d780_full.jpg                                               

درین محفل که با شرکت بیش از 70 نفر دایرشد همبستگی و همسوئی خاصی بین زنان شرکت کنندۀ افغان و ایرانی به چشم می خورد.

 

 

Description: C:\Users\Rosa\Documents\ViberDownloads\0-02-05-6ef29fcd9121e8893dd5b267209780fa61cd2b2c92d489ea9c86f7d8a430a21e_full.jpg                                            

Description: C:\Users\Rosa\Documents\ViberDownloads\0-02-05-663106b74304fddef01ed1cd823ae44e1003cba7e581ddcdc2e0ab9d3bf66976_full.jpg                                             

 

خانم "علیزاده" که خانم فعال و پرتوانیست، برنامه را آغاز کرد و ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و شرح پروگرام معینه، از خانم "پوران" خواست که شعر انتخابی اش را دکلمه کند. بعد از دکلمۀ زیبای شعر و استقبال گرم حضار، کلیپی منتشر شد که نشان می داد یک مادر افغان می خواهد دخترش "سونیتا" را که مدتی با خواهرش در ایران زندگی می کرد، با خودش به افغانستان ببرد و در بدل مقداری پول آن را به مردی که از او خیلی بزرگتر بود بفروشد و از پول آن به پسرش عروسی بگیرد. اما این دختر به هرطرف تلاش می کرد تا مانع انجام این کار مادرش شود. او که استعداد رپ خوانی داشت، توانست خود را از طریق این هنر از این دام برهاند و فرار نماید....

بعد از ختم این کلیپ انانسر پروگرام از خانم س. روشنگر تقاضا کرد که سخنرانی اش را، که در بارۀ زندگی زنان افغان در کشور استعمار شدۀ شان توسط امریکا و اروپا بود، ارایه بدارد.

وقتی خانم روشنگر پشت تریبون قرارگرفت، بعد از دکلمۀ کوتاه چند مصرع از شعرش، عنوان سخنرانی اش را "نقش شوم دموکراسی امریکائی بر زنان افغانستان" اعلام داشت. او درقسمتی از سخنانش چنین گفت:

 "هیچ تردیدی نمی توان کرد که فرهنگ های عقب مانده در جوامع شرقی با اثرات دین و مذهب و رسم و رواج های بیجا و خرافات ناشی از آن،  ستم و ستمگری را بر گردۀ زنان این کشورها تحمیل کرده  و می کند؛ که ما همه روزه در اکثر نشرات صوتی و تصویری و روزنامه ها و مجلات، رخ داد های ستمگرانه و حتی وحشیانۀ را که با انگیزه های مختلف انجام میشود، می شنویم و می خوانیم.

 اما آنچه هرگز در لابلای این نشرات، و حتی سخنرانی های منابعی که خود را مدافع حقوق زن می دانند، نمی توان یافت، اثرات سوء و ظالمانۀ تجاوزات و دست درازی های کشورها و ملل به اصطلاح دموکرات و متمدن است که برای تامین منافع خود به کشورهای عقب مانده، زیر نام های مختلف لشکر کشی می کنند و به تمام مردم این جوامع، من جمله بر زنان مظلوم  این کشور ها، ستم را چند برابر می کنند و بر شدت ستمگری ها می افزایند."

همچنین وی افزود که:

" ایالات متحد امریکا و اتحادیۀ اروپا با پیمان ناتو، زیر نام مبارزه با تروریسم، در هفتم اکتوبر 2001 م به افغانستان تجاوز کرده و آن کشور را از زمین وهوا زیر بمباردمان وحشیانه گرفتند و هزاران انسان بی گناه را کشتند. پس از آن نیز بدنام ترین تروریست های فراری درحال مرگ و فوندامنتالیست اسلامی را از گوشه گوشۀ جهان و از سوراخ سوراخ کشورما بیرون کشیده مسلح ساختند و بر کرسی های قدرت ملکی ونظامی افغانستان نشاندند. این وحشیان شکست خورده وعقده مند، به حمایت امریکا و اروپا و به زور اسلحه و باعقب مانده ترین افکار قرون وسطائی شان، بدترین ستم ها را برمردم، وبه ویژه برزنان روا داشتند، که درنتیجه روز تاروز آمار خودکشی و خودسوزی زنان درکشور بالا رفت و با صدور دموکراسی امریکائی، افغانستان را به جهنمی برای زنان کشور بدل نمودند."

او در مورد همپیمانی امپریالیزم و ارتجاع در افغانستان اشاره کرده چنین گفت:

"هم اکنون تقریباً همۀ جهادی های به قدرت رسیده توسط دموکراسی امریکائی - اروپائی، که در فکر وعمل خود عین طالبان هستند، درافغانستان با تأئید اربابان "دموکرات" امریکائی- اروپائی شان، به سیستم صدراسلام وامپراطوری های پس ازآن با گرفتن چندین زن برای شان "حرم سراهای" فرعونی ساخته اند. آن ها برای این که مدرن معرفی شوند، دختران دانشجو و دانش آموز خوشگل و خوش صورت را یا به پرداخت پول به خانواده های محتاج شان ویا به زور اسلحه وادار به ازدواج می کنند، و نه یکی، بلکه چندین تا از این ماهرویان را در "حرم سرای" شان، فقط برای بهره گیری جنسی زندانی می سازند.

متن کامل این سخنرانی را در صفحات همین سایت می توانید مطالعه نمایید.

در ختم این سخنرانی انانسر پروگرام، خانم "علیزاده" از حاضرین خواست که اگر پرسشی در مورد مطالب ارایه شده داشته باشند، خانم روشنگر به آن پاسخ خواهد داد. سپس برداشتها و سوالاتی از جانب یکی دونفر مطرح شد که  خانم فرخ "حسینی"، عضو فعال وتوانای انجمن پرتو، و یکی از حاضرین افغان داوطلبانه با اجازه گرفتن از گردانندۀ پروگرام به آنها پاسخ دادند. و خانم روشنگر نیز توضیحات بیشتری ارایه داد.

بعد از تفریح 15 دقیقه ای، به دعوت گردانندۀ مجلس، خانم روهینا "عطائی" شعر انتخابی اش را دکلمه کرد. او با گیرائی خاصی شعری تحت عنوان "بگذار"از سروده های خانم س. روشنگر را دکلمه نمود.

سپس خانم فرخ "حسینی" توضیحاتی در مورد سمینار زنان، که در ماه گذشته توسط انجمن پرتو دایر شده بود، معلوماتی به حاضرین داد و گزارش کوتاهی از آن را نیز پیشکش حاضرین نمود.

در تداوم آن از خانم "میترا" یکی از اعضای بنیانگذار انجمن پرتو خواسته شد تا مطلبش را در مورد "دستمزد برابر برای کار برابر" ارایه نماید. او ضمن یک تحقیق و تحلیل تخصصی و آماری نشان داد که در اروپا و امریکا برای کار برابر زنان و مردان حقوق مساوی پرداخت نمی شود. او مثال داد که در آلمان برای زنان در کار برابر با مردان  21.6 درصد کمتر حقوق می پردازند. امریکا هم مشابه آنست. در اروپای شرقی - شاید در نتیجۀ اثرات سوسیالیسم - این تفاوت کمتر به چشم می خورد. با آنهم در اروپا به طور کل حقوق زنان با کار برابر، 16.4 در صد کمتر از مردان است. این تفاوت نا عادلانه است که باید علیه آن مبارزه کرد. (متأسفانه متن کامل این نوشتۀ "میترا" خانم را در دسترس نداریم که به نشر بسپاریم گزارشگر)

درین بخش پروگرام هم سوالاتی از جانب حاضرین مطرح شد که پاسخ هائی نیز برای شان ارایه گردید. سپس دسته های گلی که تهیه شده بود به سخنرانان تقدیم شد.

در ختم محفل بخش فرهنگی با موسیقی و شادی اشتراک کننده گان ساعاتی از شب را در برگرفت. که برای همه خوش آیند بود. محفل از ساعت 5.30 شروع و تا ساعت 10 شب به طول انجامید و با اتن افغانی و به ویژه با تبارزاتن زیبای دختران نوجوان افغان(میناجان و میتراجان)، و استقبال پرشوروهیجان حاضران پایان یافت.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com