www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


كانون فرهنگى ادبى مهتاب 
۹ جون ۲۰۱۶
 

آرزو 

پنجشنبه شب مورخ ١٣٩٥/٤/١٧ كانون ادبى مهتاب بزمى را با حضور استاد گرانمايه، شيخ الشعرا جناب حضرت براتعلى فدائی هروى ترتيب و به گرداننده گى دكلمه سراى مهتاب، خليل جان نبي زاده، بر گزاركرد. ازشاعران، جناب فدائى، پير ُدردى  كش وچكامه سرا و عندليب خوش نفس، عبدالرحبم مطهرى، عبدالحميد مطهرى عيدانه هائی را پیشکش کردند. آقاى اكرمى سرودۀ از خودش، نجيب الله احمدى یک نوشته از خودش تقدیم کردند.  از دكلمه سرايان متين ياسين زاده ازفروغ فرخزاد، بانو سپيده اكبر زاده شعر انتخابيش را، مجتبى يوسفى، بانو ناهيد مطهرى و محترمه سلما اكبر زاده سروده های انتخابي شان را،  سايه جان حريرى شعر عيدانه اى را  و حميدالله بهشتى از شيخ الشعرا براتعلى فدائى عيدانه اى را تقدیم کردند، كه  هريك شان دردکلمه ها هنر أفرينى نمودند. اينك بر منوال گذشته، از شاعران، از استاد فرزانه جناب فدائى هروى وعبدالرحيم مطهرى واز دكلمه سرايان، دکلمۀ  متين ياسين زاده و ناهيد مطهرى را به عنوان برگزیدگان هفته معرفی کرده و آنچه را عرضه نمودند، خدمت شما دوستداران شعرو ادب تقديم مي داریم:

استاد فدائى هروى تحت عنوان آرزو اين سروده را از طبع روان وكلامِ جانبخش خود درشب بزم برا ى مهتابيان  پيكش نمودند: 


 

 آرزو 

شمع آجينم کــــــه بزم عشق فانوس من است      نخبه ئی دردم كه شام هجر كابوس من است 

اشك خـــــونـــیــــــــــن غروبم شامگاه حسرتم     چهرۀ َمه در كُسوف از آه و افسوس من است

از نيستان اميدم تا چون نــــــــی بُبريده انــــد       نــــاله ای گربشنوى از قلب مقبوس من است 

آذرخش غصه ام، مُوجم، خُروشِ تــــنــــــدرم      عيش وشادى واژه هاى غير مأنوس من است 

برســـــر بازار هستى آرزو گُم کـــــــــــرده ام         كارزو تفسير حرف  روح معكوس من است 

مرغ حق گويم کـــه اندر وحشت شب هاى تار      ناله هاى حق به خون آلوده مأنوس من است 

بــــاهمه اين رنجها شادم كه در كانون عشق       شيوۀ آزاده گى هـــــا درس قاموس من است 

كاروان آتشِ حماسه وخـــــون هــــــــر كجا       پر طنين ازبانگ شورافزاى ناقوس من است 

در كوير گرم آتشزاى غـــــــربت ســــــوختن       شاهــــد انديشه ها و قلب محسوس من است 

بسكه درهجرت "فدائى" رنج ومحنت ديده ام 

دل درون سينه گوئى مرغ محبوس من است 

 

 

عبدالرحيم مطهرى سرودۀ  عیدانه اش را با الهام از غزل بسیار زیبای خداوندگار سخن، حضرت سعدی،   اين چنين عرضه نمود:

 

عشرت خوش است و در سحرعید خوش تر است

آئینۀ رخ تو ز خورشید خوشتر است

گفتم روم به بام فلک نو کنم هلال 

دیدم که ماه روی تو از عید خوشتر است

هرچند پیش چشم تو مهتاب سر نزد

آنجا که ماه روی تو تابید خوشتر است

دیشب به اختران سما چشم دوختم

حقا که جلوۀ تو  ز ناهید خوشتر است 

من روزه دار حسن تو بودم غزال من 

شام وصال بر من ازین عید خوش تر است 

ما، در خمار روزه که گم شد هلال نو 

فتوای شیخ ماست که تردید خوش تر است 

یارب نماز و روزۀ ما مستجاب کن 

ابلیس با امید، ز نومید خوش تر است 

ای عاشقان به یُمن سحرهای سبز خویش

بر ماه نو دعا برسانید خوش تر است


 
متين یاسين زاده، ابتداء به دعوت حاضرين بزم براى يك دقيقه سكوت به خاطر جانباختگان عراق، افغانستان، سوريه، فلسطين، و استانبول پرداخت و بعد پارۀ از شعر حماسى فروغ فرخ زاد را چنين عرضه نمود: 

 
 از آیينه بپرس

نام نجات دهنده ات را

آیا زمین که زیر پای تو می لرزد

تنهاتر از تو نیست؟

پیغمبران، رسالت ویرانی را

با خود به قرن ما آوردند

این انفجارهای پیاپی،

و ابرهای مسموم،

آیا طنین آیه های مقدس هستند؟

ای دوست، ای برادر، ای همخون

وقتی به ماه رسیدی

تاریخ قتل عام گل ها را بنویس.

همیشه خواب ها

از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می شوند و می میرند

من شبدر چهار پری را می بویم

که روی گور مفاهیم کهنه روئیده است

 

ناهيد مطهرى  اين مجموعه را جنين پيش كش نمود: 

 

غزلی به پیشواز تو

نفس درسینه پرپر می زند، وقتی تو می آیی

قیامت حلقه بر در می زند، وقتی تو می آیی

 

زمین هنگامه می خواند صدای گام هایت را

زمان برطبل محشرمی زند، وقتی تو می آیی

 

مسجل می کند روی تو، حوران بهشتی را

یقین برفرق کافر می زند، وقتی تومی آیی

 

نمی دانم شراب چیست درلب های انگورت؟

که دل بی پرده ساغر می زند، وقتی تو می آیی

 

عجب افسونگری استی که شیخ شهرهم حتا

سبو بالای منبرمی زند، وقتی تومی آیی

 

چو خورشیدی ترین پیغام عالم درنگاه توست

سیاهی تیشه برسرمی زند، وقتی تو می آیی

 

صدای خنده می پیچد که: آنک  شادمانی ها

و غم، خود را به خنجرمی زند، وقتی تو می آیى

اين بود گزارش اين  هفته كه  تقديم شد، تا باشد  در شب بزم كانون ادبى مهتاب، شما اديب پروران را شريك ساخته باشيم. 

 


                                                                                    www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com