File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg   

www.razmendagan.com                                                                                                                             afgrazm@gmail.com  


     ارسالی وژمه

۹ فبروری ۲۰۱۸

 

 

 

تکان دادن نوزاد، خوب  است و یا بد؟

 

Description: تکان دادن نوزاد، خوب یا بد؟ +ویدئو

 

 
سندروم نوزاد لرزان را جدی بگیریم!
 

به گزارش اسپوتنیک، عادتی از قدیم وجود داشته است که مادران نوزادان خود را برای آرامش دادن و خواباندن تکان می دهند. این حرکت ممکن است منجر به سندروم "نوزاد لرزان" شود.

 

گفته شده است که تکان دادن نوزادان ممکن است باعث آسیب زدن جدی به مغز او که در حال تکامل است بشود.
در نهایت این حرکت منجر به نابودی سلول های مغز می شود و از رسیدن اکسیژن به مغز جلوگیری می شود. همچنین ممکن است به کوری و فلج مغزی یا مرگ نوزاد بینجامد.
بسیاری از کاربران با استقبال از این کلیپ عنوان کردند که در این مورد کاملا برعکس فکر می کردند و تصور می کردند که این حرکت باعث آرامش نوزاد است.

منبع: انترنت


www.razmendagan.com                                                                                                                    afgrazm@gmail.com