The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                         

www.razmendagan.com                                                                                                              afgrazm@gmail.com 


آرشیف ا. ق. عدالت

 

 


انعکاسات حادثۀ تروریستی چهارراهی زنبق کابل در میدیای جهان

در گیری و بحران جدید میان دو کشور حامی اصلی تروریسم درجهان

جنگ بی پایان امپریالیسم امریکا در افغانستان

جنگ و منابع نفتی...

پنتاگون درتلاش است تا حضور نظامی خویش را در افغانستان، عراق...

کوریای شمالی تمرینات بمباردمان هستوی جنگ طلبانۀ امریکا رابه شدت تقبیح نمود


انتصاب دشمن خونخوار زنان، در رهبری کمیسیون زنان سازمان ملل متحد

دونالاد ترمپ خواهان تغییر رژیم سوریه....
دونالد ترمپ سومالیا را مورد تجاوز  قرار داد

یاد داشتهائی از سرزمین شکستانده شده

جنایت برعلیه اقلیت های ایزدی وعرب در شمال عراق
یک اتحاد نامقدس

نقض آشکار قوانین حقوق بشر توسط دولت آلمان فدرال

ماریوبندتی

پیام تبریک سال نو
میلادی


فیدل کاسترو در گذشت

اروپا دستپاچه از شکست لیبرالیزم نو


انتخابات نوامبر، نمایانگر بحران عمیق سیاسی در امریکا

 

بحران و رسوائی انتخابات بورژوازی


قرار داد صلح با "فارک"، در همه پرسی یا رفراندم رد گردید


توافق نامۀ آتش بس و صلح میان"فارک" و دولت کلمبیا

اعطای جایزۀ نوبل به کارل مارکس


رهبران و پیشکسوتان مبارز و انقلابی  را پاس بداریم


فیدل کاسترو میراث انقلابی


حاکمیت ایالات متحده امریکا همزمان با آن که آمادگی جنگ و تجاوزات را می گیرند...


کودتا در برازیل و نصب حکومت دست راستی در آن کشور

 

اول ماه می روزهمبستگی کارگران جهان را گرامی می داریم!


برادر اوباما


مسافرت "اوباما" به کوبا و روابطش با آن کشور

 

مسافرت اوباما به کوبا، امریکا و رابطه اش با کوبا

ما فرزندان تاریخ مبارزه و مقاومت هستیم
 

پیام نوروزی

پیرامون مبارزات انتخاباتی و انتخابات ۲۰۱۶ در امریکا 2
پیرامون مبارزات انتخاباتی و انتخابات ۲۰۱۶ در امریکا 1


شرم بزرگ و اهانت  به "دموکراسی" غرب توسط فرانسوا اولاند


روز جهانی زن را به زنان میهن عزیزم...


از سلاح های خطرناک بر علیه پناهندگان استفاده شده است


نظام سرمایه داری بخش عظیم بشریت را به کام خویش فرو می برد


پیام فیدل کاسترو به نیکولاس
مادورو، رئیس جمهور ونزویلا


"رزمندگان" و رسالت تاریخی آن بمثابه نشریۀ بدیل - مترقی


ارج گذاری و همبستگی واقعی با مهاجرین قربانی  تجاوزات امپریالیستی


فاشیزم جدید


پیرامون نشست پاریس


قربانیان دیگر تجاوزات امپریالیستی


معرفی مختصر یکی از دانشمندان مشهور جهان


نمایندۀ پطرو دالر در رأس پانل" حقوق بشر"


امپریالیزم کشور ما را به ویرانه بدل می کند


اوباما جنگ بی پایان خویش را در افغانستان "تمدید" کرد


اوج و نقطۀ عطف نابرابری اجتماعی در جهان


اتحاد سیاه


جنایت دیگری در حق شهروندان کشور ما افغانستان

 

عمل دیگر جنایتکارانه وفریبندۀ امپریالیزم


توطئۀ سقوط قندوز


از مبارزه علیه امپریالیزم نهراسید


به یاد هفتادمین سالروز قربانیان جنایت امریکا در هیروشیما...


نیروهای ویژۀ انگلستان در لباس داعش بر علیه اسد در سوریه...

 

رسوائی مضحک دیگر واشنگتن و نوکران بومی اش در افغانستان


پیمان جدید دیگری مانند پیمان ورسای در اروپا عقد گردید

خطرات جنگ هستوی بر محیط زیست و جامعۀ بشری


بروکسل نشینان با اعمال زور بالای ملت یونان کودتا نمودند


مردم یونان به سیاست های ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا، نه گفتند


امپریالیزم جهانی، اروپای جنوبی


دولت عربستان سعودی در جستجوی استخدام هشت تن جلاد می باشد


کنگرۀ بین المللی زنان درلاهه جنگ های اشغالگرانه را محکوم نمودند

 

شکست عربستان سعودی و شیوخ ددمنش جنوب خلیج فارس


قتل عام مردم یمن


فاجعۀ غرق شدن مهاجران در مدیترانه


چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟
۴


رویداد مهم و با اهمیتی در کشور هند


چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟
3


چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟
2

چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟1


وضیعت ژورنالیزم پژوهشی در امریکا

 

گرامی داشت از دومین سالروز جاودانه شدن دوکتورصاعد


یاد یکی از انقلابیون سیاه پوست در امریکا


در بارۀ عربستان سعودی۳


در بارۀ عربستان سعودی۲

 

پیشرفت چشمگیر جبهۀ چپ در یونان


در بارۀ عربستان سعودی
1


من چارلی نیستم


قتل ها درپاریس: تروریزم یا علم کردن بیرق دروغین
(متن کامل)


قتل ها درپاریس: تروریزم یا علم کردن بیرق دروغین

 

آیا ترویج مواد مخدر درافغانستان،بخش دیگری از برنامۀ ....؟


دموکراسی مستقیم،معمای کوبانی

 

امپریالیزم نقش های ایادی و نوکرانش را عوض نمود2


امپریالیزم نقش های ایادی و نوکرانش را عوض نمود
۱


امپریالیزم امریکا و رسوائی های عریانش درافغانستان
2


امپریالیسم و رسوائی های عریانش در افغانستان
1
 

یوری ارنری از صهیونیسم سخن می گوید
 

ساختن رژیم صهیونیستی، مانند رژیم های اپارتاید افریقا...


قاتلین ملت افغانستان و دشمنان تاریخی هرگونه آزادی  و دموکراسی به شکست مواجه شدند(۳)


قاتلین ملت افغانستان و دشمنان تاریخی هرگونه آزادی  و دموکراسی به شکست مواجه شدند(۲)


قاتلین ملت افغانستان و دشمنان تاریخی هرگونه آزادی  و دموکراسی به شکست مواجه شدند(۱)


انتخابات از قبل سناریو شده ...


کودتای نئولبرالی - نئونازی در اوکراین


مرگ به وزن پر کاهی یکتن دست نشاندۀ اجنبی


امپریالیسم و سیاست یک بام و دوهوای آن


خطر تجزیه بصورت جدی اوکراین را تهدید میکند

 

تجاوزات امپریالیسم سبب بی ثباتی و تجزیۀ کشورهای...


یهودان هم جنگ را بر علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل آغاز میکنند


امریکا به ما فقر و بدبختی می آورد


کودتای خاموش


شورش در اکیناوای جاپان در مخالفت به پایگاه های نظامی امریکا


جنبش انقلابی و پیکار آزادیبخش آن با تعهد تاریخی اش ادامه دارد


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com