The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                  

www.razmendagan.com                                                                                                            afgrazm@gmail.com 


 رحیم آذر

۱۶ دسامبر ۲۰۱۳

                                                                                                                                                                

   پیام تبریک وتهنیت

 

                 یک سالگی شکفتن گل خوش رایحۀ "رزمندگان" را مبارکباد میگویم

 

"سایت رزمندگان" رسانه ئی است که از حمایت شخصیت ها و نیروهای خوش نام سیاسی وطرفدار مردم ستمدیده و زحمتکشان کشورما برخوردار است و درد های جامعۀ ما را بخوبی وبه شکل واقعی انعکاس میدهد. برای ما جای بس افتخار است که این سایت محبوب ما توانسته در طول یک سال از درخشش شایانی بر خوردار باشد ودر بین جامعه و فرهنگیان و فسبوک ودیگر سایت های پرآوازه  پرستیژ خاصی را به خود اختصاص بدهد. واقعاً که "سایت رزمندگان" دراین شرایط بغرنج وحساس فرهنگی- سیاسی در مقطع کنونی نیاز زمان بود و با صداقت رسم مبارزاتی مشعلداران بزرگ رزم ضد ارتجاع و تجاوز واستعمار این مرزبوم را زنده نگاه داشت.

در حالی از گشایش یکسالگی "سایت رزمندگان" تجلیل میشود که هنوز هم کشور ما میدان تاخت و تاز متجاوزین استعمارگر و ارتجاع هار قرار دارد و این وضع همۀ نیروهای مبارز را به یکپارچگی و مبارزات جدی تری فرامیخواند. "سایت رزمندگان" در عمر یکساله اش در این جهت پیوسته صلا و نوا زده و خود نیز عملاً روان بوده است.

 جای بسی مسرت است که مردم ما با شنیدن این نوا ها و صلا های مبارزاتی باور کنند که قربانی  بی همتای شان در راه آزادی واستقلال و دفع ستم در گذشته به هدر نرفته و هنوز هم این بیشه خالی از شیران و این مهد تهی از دلیران نشده است، و هستند شیران ژیان  و رزمندگان بیباکی که در راه تحقق آرمانهای نا متحقق  مبارزان  و دلیران نسل های رفته مصمم و استوار گام میگذارند.

از طریق این پیام می خواهم همراهی وهمکاری همه جانبۀ خود را با سایت مترقی، پیشتاز و  مردمی "رزمندگان" اعلام بدارم.                                 

من گام های بزرگ دست اندرکاران "سایت رزمندگان" را که درسال اول برداشته اند، در سالهای بعدی محکمتر می خواهم تا یکجا با سایرروندگان این طریقت در راه پیمائی مشترک، این شب دیجور را به پایان برده وبه استقبال افق روشن فردای آزادی بشتابیم .

 پیروزی تان را در رقابت سالم وسازنده آرزو میکنم .

به پیش به سوی وحدت کلیه نیروهای آزادیخواه،  دموکرات وانقلابی!

قلم تان را توانا، خردتان را مثل همیشه بیدار، گام های تان را استوار وعزم تان را آهنین میخواهم .


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com