www.razmendagan.com                                                             afgrazm@gmail.com 


۲۶ جدی ۱۳۹۱ش / ۱۵ جنوری ۲۰۱۳ م              

       

              یک ماه کار، یک ماه مبارزۀ همه جانبه           

امروز سایت رزمندگان یک ماهه شد. این نوزاد نوپا خلاف محاسبات اولیۀ آفریدگارانش زود راه افتاد و زود سرعت گرفت، تا حدی که آدم گمان میبَرد سالها از تولدش گذشته است. باور نمی کنید اگر بگوئیم سایت رزمندگان دست اندر کاران خود را غافلگیر کرده و از برنامۀ کاری وضع شدۀ آنها پا فراتر گذاشته است. راستش طرح ما این بود که هفتۀ یکبار و اکثرآ هفتۀ دو بار با نشر مطالبی آنرا به روز بسازیم، اما مثلی که "خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم". سایت "رزمندگان" در دوران نشر تجربی اش که فقط بعضی از نهاد ها و دوستان به آن دسترسی داشتند، چنان مورد استقبال قرار گرفت که در روز اول بروز عمومی خود باید چندین مطلب را بروز میداد.

با اینحال ما که همه کار تخنیکی سایت را از الف شروع کردیم و هیچ نوع تجربه ئی در تخنیک کار بغرنج سایت سازی نداشتیم، مقداری دستپاچه شدیم و خواهی نخواهی در کار ما مشکلات تخنیکی تبارز میکرد. از جانب دیگر عدۀ زیادی از همکاران ما در ولایات مختلف کشور نسبت نبود طولانی برق به مشکل مواجه میشدند. یکی از مسؤولان گرهی امور تکنیکی چند روز از دسترسی به انترنیت در محل بود و باش خود محروم بود و باید از جای دیگری به کارش رسیدگی میکرد. ولی مسؤولان تخنیکی سایت با خودگذری و سینه سپر کردن در برابر همۀ مشاکل نگذاشتند که سایت نوپا، علیرغم حجم زیاد کاری و مشکلات تخنیکی سر راهش از پا بماند و روز تا روز آنرا استوار تر ساختند تا مطابق آرزوی همراهانش محکمتر گام بردارد، و امید واریم در تداوم کار نیز بتوانیم ره را به سر منزل مقصود برسانیم.

با سرافرازی یادآور میشویم که این سایت به هیچ مرجع و یا مقامی، چه خارجی و چه داخلی، وابسته نیست و توسط فعالان و همکاران رزمنده و متعهدش که همه از سابقه و تاریخ مبارزاتی پرافتخاری برخور دار هستند، تغذیه میشود. کار و تجربۀ آن هم منوط و مربوط به خود ما است،  بناءً، سایت "رزمندگان" از امکانات محدود مالی تخنیکی برخوردار است و با تکیه بر همین امکانات و دور از هرگونه امکانات گرائی به پیش میرود. جا دارد بدین مناسبت از کمک های مالی نهایت ارزشمند اولی  عده ئی از دوستان و همکاران متعهد ما برای تأمین مخارج راه اندازی سایت "رزمندگان" با قدردانی یاد کنیم. ما کارمند معاش بگیر نداریم و در شرایط حاضرهیچگونه مصرف مالی اضافی هم نداریم. فقط با امکانات خیلی محدود مادی فعالان سایت و کمک های معنوی شما روی پای خود می ایستیم و مطمئنیم که از این پشتوانۀ معنوی همیشه برخوردار خواهیم بود.

در پایان همین ماه اول کاری مان وظیفۀ خود میدانیم از تمام نهادها و ذواتیکه ما را با ارسال پیامهای تبریکیۀ شان به مناسبت گشایش سایت سر افراز نموده اند، از صمیم قلب سپاسگذاری نمائیم. ما بیست و سه پیام تبریکی از منابع مختلف داشتیم که هریک به نحوی مشوق و مایۀ دلگرمی ما شده است:

۱- پیام سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما - ادامه دهندگان) رهنمود های ارزنده ای در تعریف و نحوۀ کار دموکراتیک دارد که به مجموع جنبش رهنمود دهنده است و ما با اخلاص از آن بهره میگیریم.

۲ـ اسناد ارسالی کنگرۀ دوم سازمان انقلابی افغانستان و نوشته های تئوریک ارسالی آن رفقا، معلومات و تحلیلهای پرارجی را در زمینه های مختلف برای جنبش انقلابی و مردم عرضه کرده که مطالعۀ آن به هر فرد انقلابی ضروری است، و ما ضمن ستایش این کار بزرگ شان صمیمانه از آن می آموزیم.

۳ـ سازمان مارکسیست- لنینیست افغانستان(MLOA) با ارسال پیام ارزنده و مطالب پربار تئوریک - سیاسی، به ویژه در شش شماره "عقاب" سایت را غنا بخشیده و کمک شایانی به دانش آموزان تئوری های پیشرو عصر در کشور ما نموده است.

۴ـ "انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان" با ارسال مطالب جالب و خواندنی اش خوانندگان ما را به دنیای واقعیات تلخ حاکم بر جامعۀ ما برده و درد و رنج مردم را به زبان مردم با همه در میان میگذارد.

۵- نشریۀ پیشرو با ارسال پیام، پوستر و نوشته های پرارزشی و یک شمارۀ آن نشریه، برغنای سایت ما افزوده است.

۶- از کتابخانۀ زابل که با ارسال دیزاین های زیبا و پیام خیلی با صفای شان به یاری ما شتافته و تشویق مان کرده اند، نهایت سپاسگذاریم و به زودی از دیزاین های ارسالی شان در آرایش و پیرایش هنری صفحات رزمندگان بهره میگیریم.

۷- هکذا شخصیت های همکار متعددی که در تمام این مدت با ارسال پیام ها، نوشته ها و سروده هایشان ما را یاری رسانده اند، شریک کامل کاری ما هستند و دستآورد های سایت، دستآورد مشترک همگانی ما است.

لذا با صداقت کامل میتوان گفت این سایت از همۀ کسانی است که با او همکار وهمراه هستند؛ پس ضعف و قوت آنهم ضعف و قوت مشترک ما است. هم اکنون که قوتش بر ضعفش غلبه دارد، آنرا به همۀ تان تبریک میگوئیم و دستها و مغزهای تانرا در تکامل این موفقیت توانا تر  و دل های تانرا در پیشبرد کار سایت تان گرمترمیخواهیم.

ما در اول گفتیم که میخواستیم سایت را گاه گاه به روز بسازیم، ولی طی این مدت مطالب زیادی به ایمیل سایت رسیده که از میان آن انبوه، یک صد و پنجاه و شش مطلب اقبال نشر یافته است. یعنی با وجود مشکلات تخنیکی پیش گفته، ما همه روزه پنج مطلب جدید در سایت رزمندگان منتشر کردیم؛ و این کار بزرگی است که در سرآغاز به انجام رسیده است. ما هنوز  به درج مطلب در صفحات زبانهای خارجی توفیق نیافته ایم و کارهای نیمه تمام دیگری هم داریم که امید است هرچه زودتر بتوانیم آنها را نیز راه بیاندازیم و به اتمام برسانیم. اگر مشکلات تخنیکی دست و پا گیری نکند، کارکنان سایت به شما وعده میدهند که از هیچگونه زحمتکشی و کار شباروزی شان در تکامل شکل و مضمون، شکوفائی و دلپذیرساختن سایت دریغ نورزند. پیشنهادات و رهنمود های سازندۀ تان بیشک ممد خوبی برای ما میشود.

        با ارادت کامل

 گردانندگان سایت "رزمندگان"


www.razmendagan.com                                                             afgrazm@gmail.com