The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


ت. حمید

۱۶ دسامبر ۲۰۱۴

گردانندگان محترم سایت رزمندگان

دومین سال روز سایت رزمندگان را به فرد فرد شما مبارزین انقلابی، فداکار، ازخود گذر، میهن پرست و مردم دوست تبریک عرض نموده شکوفائی بیشتر سایت رزمندگان را در جهت بیان رنج ها و دردهای بیشمار ملت مظلوم افغانستان تمنا می کنم.

سایت کم نظیر رزمندگان دوسال پیش از امروز به تاریخ 15 دسامبر 2012 پا به عرصۀ وجود نشراتی خود گذاشت و تا به امروز که دوسال از حیات پر بارش سپری می شود خدمات شایانی در راه آزادی و استقلال  افغانستان  انجام داده است.

دست اندرکاران سایت مبارز رزمندگان با استفادۀ مثبت از آزادی و شناخت دقیق در مورد افراد، گروهها و شخصیت های ساخته و پرداختۀ امپریالیزم و متحدان ناتوئی شان و ارتجاع داخلی که کشور  ما را بیشتر از پیش بسوی نا امنی سوق می دهند وبا عث کشتار مردم بیگناه و فقیر وستمدیده می گردند، از طریق سایت محبوب رزمندگان محکوم و افشاء کردند که این کاریست قابل ستایش.

 پیروزی بیشترشما را برای آزادی و استقلال  مهین عزیز و مردم ما از چنگال دشمنان داخلی و خارجی آرزومندم.

شاد و پیروز باشید


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com