The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


فریده آذر

۱۷ دسامبر ۲۰۱۵

 
 
 
 
 

فردای بهتر از دیروز و امروز


 
‌در پهنای همهُ تلاطم، جنگ وخونریزی به وسیله ی متجاوزین و ابزارهای کشندهُ آن؛ چون داعش و طالب ... در کشور بی دفاع ما و سرتاسر جهان، مبازهُ استوار و بدون وقفه ی سایت

ملی ـ مترقی "رزمندگان" را در کنار دیگر سایت های مماثل با تمام احساس انسانی ام به گردانندگان، همکاران و مبارزین عدالت پسند، از ژرفای قلبم تبریک می گویم.

ایکاش قادر می بودم،  با یک نقد و بررسی جامع و علمی از سایت "رزمندگان"، که من در حد توان افکار، احساس وعواطف انسانی، مادری و زنانه ام را با آنها شریک نموده ام،

علاقمندی ام را به خوانندگان تان ابراز می داشتم.

با تذکر کم کاری سایت در جلب و جذب همکاران زن در شرایطی که بیشترین ستم و تعدی متوجه آنهاست؛ به امیدواری کارهای چشمگیرتر، مثمرتر، فراتر از دائرهُ کوچک و معین برای فردا های مبارزاتی مان!


 

www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com