The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 رحیم آذر

۱۷ دسامبر ۲۰۱۵

 

به گرامی داشت ورود چهارمین سال سایت "رزمندگان"

 

درود بی انتها و سپاس فراوان به فرهیختگان، فرهنگیان رهنما، روشنگر وپرتلاش و آزادی خواه سایت وزین "رزمندگان".

تجلیل از جشن نشراتی سایت "رزمندگان" در زمانی صورت می گیرد که هنوز هم کشور بلاکشیدۀ ما در زیر چکمه های امپریالیزم خون آشام و ایادی منطقوی و مزدوران بومی شان به

خاک و خون کشیده می شود. بخصوص توسط دست نشاندگان امپریالیسم، مانند جهادیها و طالبان و داعش که هرروز از مردم ستمدیدۀ ما قربانی می گیرند.

از شما مبارزان قلم به دست که در راه نجات ملت و آزادی و استقلال کشور تان، آنچه در توان داشته اید بی دریغ انجام داده اید، می خواهم که این رسالت بزرگ تان را، که همان دین

مادر وطن و رهایی واقعی انسان است، تا نابودی استعمار واستثمار، تجاوز و استبداد برعلیه کشور ومردم ستمدیده و بلا کشیدۀ ما است، همچنان که تا حال با افتخار و سربلندی انجام

داده اید، از این پس نیزلحظه ای خاموش ننشینید.

برای افغانستان عزیز، شما پیام آوران استقلال و رهگشایان راه نجات و آزادی کشور هستید، بکوشید و برزمید، تا باشد کشوری آزاد، سربلند و با عزت داشته باشیم.

به امید پیروزی های بیشتر و بیشتر تان.

قلم تان تواناتر و پررنگتر باد!

 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com